Τρίτη, Ιουνίου 13

Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Ένωση Εταιρειών «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. – QUALITY & RELIABILITY A.E. – ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» συνήψε με το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, Συμφωνία-Πλαίσιο του Τμήματος 5 για το Έργο «Ψηφιοποίησης αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο».

Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 10%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 47.961.984,36 € πλέον ΦΠΑ. 

Αντικείμενο Συμφωνίας-Πλαίσιο

Αντικείμενο του τμήματος 5 του έργου, αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων όσο και την καταχώριση βασικών δεδομένων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και πρόκειται να ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 

1. «Αλφαβητικά ευρετήρια» 

5. «Αρχεία υποθηκών» 

9. «Αρχεία διεκδικήσεων» 

2. «Βιβλία µεταγραφών» (µερίδων) 

6. «Βιβλία κατασχέσεων» 

10. «Βιβλία εκθέσεων» 

3. «Αρχεία τίτλων µεταγραφών» 

7. «Αρχεία κατασχέσεων» 

11. «Βιβλία Ενεχύρων» 

4. «Βιβλία υποθηκών» 

8. «Βιβλία διεκδικήσεων» 

12. «Αρχεία Ενεχύρων»

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία των Υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ για το Τμήμα 5 που ανέλαβε η Ένωση, περιλαμβάνονται οι γεωγραφικές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας. Το σύνολο των σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν και περιλαμβάνοντα στις ανωτέρω περιοχές, ανέρχεται περίπου σε 152.270.000 σελίδες μεγεθών Α4/Α3/Α0 που αντιστοιχούν σε 9.356.785 Δικαιώματα.

Σκοπός του έργου

Ο γενικός σκοπός της Συµφωνίας Πλαισίου συνίσταται στον σχεδιασμό, τη σύσταση τις δοκιμές στη θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός νέου κεντρικού ψηφιακού αρχείου που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα αρχεία που βρίσκονται στα κτηματολογικά γραφεία του ΕΚ και τα υποθηκοφυλακεία που παλαιότερα εποπτεύονταν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Θα συνδεθεί µε το ΣΠΕΚ του Κτηματολογίου σε λειτουργία του ΕΚ και θα υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚ ενώ θα διασφαλίζει ότι όλα τα καθορισμένα έγγραφα μεταφέρονται µε ασφάλεια από το παρόν µη αυτόματο έγχαρτο αρχείο στο ψηφιακό αρχείο. 

Μετά την υλοποίηση του Έργου, δεν θα είναι απαραίτητες οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων τίτλων στα τοπικά γραφεία. Αντιθέτως, η ψηφιακή έκδοση θα ανακτάται από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων / σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης που θα τεθεί σε λειτουργία και θα διαχειρίζεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 34 μήνες.

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .