Πέμπτη, Ιουνίου 15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης


QUALITY & RELIABILITY AE
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κονίτσης 11Β , 151 25- Μαρούσι
Δελτίο Τύπου 15/06/2023 Νέο έργο πληροφορικής ανέλαβε η Q&R από την ΚτΠ για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Ένωση Εταιρειών «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E. – QUALITY &
RELIABILITY Α.Ε.» συνήψε με την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), από κοινού με άλλους έντεκα (11)
αντισυμβαλλόμενους, Συμφωνία-Πλαίσιο για το Έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την
επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων Της Δημόσιας Διοίκησης», με Κύριο
του Έργου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην Ένωση η QUALITY & RELIABILITY Α.Ε. συμμετέχει με
ποσοστό 24,5%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ενώ το
ποσό που αναλογεί στην Ένωση αντιστοιχεί στο ποσό του 1.875.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Διαδικασία σύναψης Εκτελεστικών Συμβάσεων
Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας Πλαισίου με τους δώδεκα (12) συνολικά Αντισυμβαλλόμενους, το Έργο θα χωριστεί
σε επιμέρους Υποέργα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των οποίων το
επακριβές αντικείμενο, συνολικό τίμημα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων,
αλλά θα καθορίζονται με την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση που θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε Αναδόχου.
Σκοπός του έργου
Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών
στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης
(G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον
τρόπο:
• Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών.Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και
επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης gov.gr με την
εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.
• Η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες.Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 36 μήνες.
Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών
Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα
λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην
δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.
Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του
Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο
των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Γιώτα Ζορμπάνου Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου, τηλ. 210-8029409 (gzor@qnr.com.gr).

Το παραπάνω κείμενο καθώς και περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο website της Q&R με διεύθυνση www.qnr.com.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .