Τρίτη, Ιουλίου 25

Εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας στην Εθνική Τράπεζα – Τι καταγγέλλουν εργαζόμενοι

Την έντονη διαμαρτυρία του, προς την διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας, για εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας στο Δίκτυο Καταστημάτων της, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση, “παρά την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την υποχρέωση καταγραφής του ωραρίου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι συνάδελφοι δηλώνουν μεν στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας την ώρα λήξης του ωραρίου, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται (!) με αποτέλεσμα αυτή η καταγραφή των ωρών εργασίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να είναι πλασματική. Παράλληλα, ο ΣΕΕΤ αναφέρει την έλλειψη προσωπικού, όπως επίσης

και την κεντροποίηση/ψηφιοποίηση των εργασιών, που αντί να διευκολύνουν τους υπαλλήλους και τους πελάτες γίνονται αιτία πολλών καθυστερήσεων”.

Παρακάτω ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΕΕΤ:

“Την Τρίτη 18/7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου Α΄ κ. Δ. Ζαπάντη, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας. Στη συνάντηση αυτή θέσαμε υπόψη του κ. Διευθυντή ζητήματα που μας είχαν γνωστοποιηθεί από αναφορές και καταγγελίες συναδέλφων, οι οποίοι εργάζονται σε Καταστήματα της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στα παρακάτω:

Ωράριο: Παρά την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την υποχρέωση καταγραφής του ωραρίου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, οι συνάδελφοι δηλώνουν μεν στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας την ώρα λήξης του ωραρίου, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται (!) με αποτέλεσμα αυτή η καταγραφή των ωρών εργασίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να είναι πλασματική. Μάλιστα υπάρχει υπενθύμιση στους εργαζόμενους να καταχωρίσουν την υποτιθέμενη αναχώρησή τους την πραγματική ώρα λήξης ωραρίου, ακόμη και όταν δεν αναχωρούν.

Από την πλευρά του κ. Διευθυντή τονίσθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια οδηγία από την πλευρά της Διοίκησης. Πρόσθεσε δε, ότι η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ – επομένως  αυτό δεν είναι δικαιολογία για να εργαστεί κάποιος υπερωριακά – και μόνο το κλείσιμο ταμείου (που υποχρεωτικά πρέπει να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα) δικαιολογεί υπέρβαση του ωραρίου, και αυτό όταν συμβαίνει αμείβεται (!).

Κεντροποίηση/ψηφιοποίηση εργασιών: Επισημάναμε τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν σχετικά με τις κεντροποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες αντί να διευκολύνουν τους υπαλλήλους και τους πελάτες γίνονται αιτία πολλών καθυστερήσεων.

Για τον κ. Ζαπάντη, τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται είναι προβλήματα προσαρμογής, και οφείλονται στην  έλλειψη εξοικείωσης με τα νέα συστήματα, γεγονός που γενικά παρατηρείται σε περιόδους αλλαγών. Η ψηφιοποίηση θα φέρει ουσιαστική βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών, και στον βαθμό που υπάρχει εξοικείωση των υπαλλήλων με το σύστημα θα υπάρξει επιτάχυνση και όχι καθυστέρηση των διαδικασιών. Διαδικασίες όπως η επικαιροποίηση στοιχείων, γίνεται πλέον με πιο ολοκληρωμένο τρόπο και τα όποια προβλήματα εμφανίζονται, αντιμετωπίζονται και σταδιακά θα εξομαλυνθούν.

Στην δική μας παρατήρηση ότι οι πελάτες αναζητούν, συνήθως, τη βοήθεια υπαλλήλου για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στα ηλεκτρονικά μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, πήραμε την απάντηση ότι δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε σωστά ο χρόνος προσαρμογής τριών ετών, ώστε να εκπαιδευτούν οι πελάτες (sic). Οι υπάλληλοι δεν καθοδήγησαν σωστά τους πελάτες, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις συναλλαγές χωρίς την αρωγή τους.

Έλλειψη προσωπικού: Αναφορικά με την έλλειψη προσωπικού στο Δίκτυο Καταστημάτων,  μας δόθηκε η απάντηση ότι το πρόβλημα είναι μεν υπαρκτό, αλλά δεν έχει τέτοιες διαστάσεις που να το καθιστούν μη διαχειρίσιμο. Εξάλλου, αποφάσεις για προσλήψεις προσωπικού είναι αρμοδιότητα των ανωτέρων του.

Διαχείριση ραντεβού: Μεταφέραμε το πρόβλημα ότι τα ραντεβού προγραμματίζονται  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως κάποιες υποθέσεις χρειάζονται, αντικειμενικά, περισσότερο χρόνο διεκπεραίωσης από άλλες.  Η πίεση πάνω στους υπαλλήλους είναι πολύ μεγάλη, ενώ η ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται αλλά γίνεται και λόγος δυσφήμισης της Τράπεζας.

Για τον κ. Διευθυντή, το πρόβλημα αυτό ήταν προσωρινό και έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Τονίστηκε, μάλιστα,  ότι γίνονται επί τόπου επισκέψεις στα Καταστήματα προκειμένου να έχει η ΔΙ.ΔΙ. Α΄ την πραγματική εικόνα της κατάστασης και να επιλύει άμεσα τις όποιες δυσλειτουργίες.

Από τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει διαφορετική αποτύπωση σε σχέση με την καθημερινότητα που βιώνει ο κάθε τραπεζοϋπάλληλος στα Καταστήματα της Τράπεζας.  Καταρχάς, η ψηφιακή κάρτα, στην οποία πολλοί συνάδελφοι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για να επιτευχθεί η πιστή τήρηση του ωραρίου, αποδεικνύεται φενάκη. Και παρότι η υπόρρητη απειλή μετάθεσης στο Data Remediation έχει υποχωρήσει (μετά τη δικαίωση συναδέλφου μας που είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με την στήριξη του Συλλόγου μας), η στοχοποίηση όποιων υπαλλήλων επιμένουν στην τήρηση του ωραρίου συνεχίζεται.

Ο ΣΕΕΤ θα επιμένει ότι είναι υποχρέωσή μας να τηρούμε πιστά τους όρους των συλλογικών μας συμβάσεων, οι οποίες άλλωστε φέρουν τις υπογραφές τόσο των εκπροσώπων των εργαζομένων όσο και των Διοικήσεων των Τραπεζών.

Ως εργαζόμενοι στην ΕΤΕ δεν τασσόμαστε κατά της ψηφιοποίησης, ωστόσο όταν αυτή γίνεται χωρίς την σωστή οργάνωση προκύπτουν προβλήματα που δύσκολα αντιμετωπίζονται.  Η μη αναγνώριση δε της προσπάθειας που καταβάλλουν και σε αυτόν τον τομέα οι συνάδελφοι, μπορεί να κονιορτοποιήσει τον ζήλο των υπαλλήλων, γεγονός που δεν είναι προς όφελος της Τράπεζας.

Επίσης, οι ελλείψεις σε προσωπικό, είναι μεγάλες και δεν θα καλυφθούν με τις 46 νέες προσλήψεις της πρόσφατης προκήρυξης.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει την προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων στον εργασιακό μας χώρο και θα παρουσιάζουμε την πραγματική εικόνα ενάντια σε κάθε προσπάθεια ωραιοποίησης ή/και συγκάλυψης. Έχοντας επίγνωση ότι η Τράπεζα αντιμετωπίζει, με ακόμα χειρότερους όρους, άλλες κατηγορίες συναδέλφων (εργολαβικούς, με ατομική σύμβαση, με μπλοκάκι), παλεύουμε για την συνοχή και την συνολική οργάνωση των εργαζόμενων στην Τράπεζα, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να δοθεί ουσιαστική λύση στα ζητήματα που μας απασχολούν.”

 https://www.aftodioikisi.gr/ergasiaka-asfalistika/ergasiaka-ypallilwn-ota/exoythenotikes-synthikes-ergasias-stin-ethniki-trapeza-ti-kataggelloyn-ergazomenoi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .