Σάββατο, Οκτωβρίου 14

ΣΑΛΟΣ στο Ασκληπιείο Βούλας! «ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ γραμματείς με μισθό 2.870 ευρώ...»

Με το ΕΣΥ να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε γιατρούς, νοσηλευτικό, διοικητικό και επικουρικό προσωπικό, η α...

Με το ΕΣΥ να βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης λόγω των σοβαρών ελλείψεων σε γιατρούς, νοσηλευτικό, διοικητικό και επικουρικό προσωπικό, η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» να υπογράψει -με απευθείας ανάθεση– δίμηνες εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, εξαιρετικά υψηλού κόστους, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων του «Ασκληπιείου», προσελήφθησαν τρεις γραμματείς έναντι του ποσού των 2.870,60 ευρώ έκαστος σε μηνιαία βάση, εγείροντας ερωτήματα για τον λόγο που έγιναν απευθείας αναθέσεις προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ ΑΕ αλλά και γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία. Υπενθυμίζεται πως το νοσοκομείο απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, των οποίων η ανανέωση βρίσκεται στον «αέρα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο «Ασκληπιείο» Βούλας:

«Το Σωματείο εργαζομένων του Ασκληπιείου Βούλας θέτει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη σύμβαση το κόστος για τρεις γραμματείς για δύο μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; είναι 17. 223,60 ευρώ! Δηλαδή 2870,6 ευρώ για κάθε γραμματέα μηνιαίως».
Την Τετάρτη 9 Αυγούστου η διοίκηση του νοσοκομείου μας προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε εργολαβική εταιρεία για την κάλυψη υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Η διαδικασία, αλλά και το ύψος της σύμβασης, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, στα μέλη του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων επίσης.
Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεση μας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου η προϊσταμένη του τμήματος γραμματείας αποστέλλει έγγραφο προς τον προϊστάμενο διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, στο οποίο αναλύει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης και ζητάει, ως είθισται, την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την «κατά το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση» του αιτήματος.

Την Τετάρτη 9 Αυγούστου ο προϊστάμενος διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας αποστέλλει αίτημα προς την εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. για την κάλυψη γραμματειακής υποστήριξης, καθώς και τις προδιαγραφές του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία ΓΕΝΚΑ Α.Ε. απαντάει με την οικονομική προσφορά επί του αιτήματος. Την ίδια ημέρα, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του ΓΝ. «Ασκληπιείο» Βούλας (υπογράφει ο αναπληρωτής Διοικητής του νοσοκομείου μας) και της αναδόχου εταιρείας.
Η σύμβαση αφορά στην απασχόληση τριών (3) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με τη δυνατότητα της δίμηνης παράτασης.

Πόσο κοστίζουν τρεις (3) γραμματείς για δύο (2) μήνες στο Ασκληπιείο Βούλας; 17. 223,60 €!!! 2870,6 € για κάθε γραμματέα μηνιαίως….
Καλά διαβάσατε.
Σε ένα νοσοκομείο που απασχολεί επικουρικό διοικητικό προσωπικό με τρίμηνες συμβάσεις, η διοίκηση αποφασίζει να προσλάβει «ενοικιαζόμενους» γραμματείς, αντί να προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών θέσεων. Για την ακρίβεια, η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε τον μήνα Αύγουστο, με ταχύτατες διαδικασίες, την ώρα που οι τριμηνίτες συνάδελφοι μας δεν ήξεραν καν εάν θα ανανεωθεί η σύμβαση τους, εάν θα παραμείνουν στη δουλειά.
Μετά από την εδώ και χρόνια ανάθεση του έργου της φύλαξης – σίτισης – καθαριότητας σε εργολάβους, φαίνεται ότι άνοιξε η όρεξη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας και της διοίκησης του Ασκληπιείου να επεκταθεί το αίσχος της ενοικίασης εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και σε άλλους κλάδους. Και μάλιστα, με όρους αποικιοκρατίας.

Ρωτάμε:
Γιατί κρίθηκε ως απολύτως επείγουσα η κάλυψη των κενών γραμματειακής υποστήριξης, την ώρα που το Ασκληπιείο υποφέρει εδώ και χρόνια από τη δραματική υποστελέχωση σε όλες τις υπηρεσίες;
Γιατί δεν ακολουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της πλατφόρμας i–supplies, αλλά ακολουθήθηκε η οδός της απευθείας ανάθεσης;
Πώς συντάχθηκαν οι «προδιαγραφές»; Από ποιον;
Γιατί είναι τόσο υψηλό το τίμημα της σύμβασης; Στην ίδια τη σύμβαση δεν περιγράφεται καν ο μισθός των εργαζόμενων γραμματέων.
Ποιος θα μας απαντήσει; Φυσικά, ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ελέγξει.
Ακούνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί;»

Τι απαντά η διοίκηση του «Ασκληπιείου»
«Αναφορικά με την εσφαλμένη και δόλια επιχειρούμενη προσπάθεια διαστρέβλωσης του κόστους από το σωματείο εργαζομένων και τους σκοπούς που επιχειρεί τεχνηέντως να υπηρετήσει, επισημαίνονται τα εξής:
α)Λαμβάνονται υπόψη οι εργοδοτικές εισφορές, οι ασφαλιστικές εισφορές, οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας,
β)Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν συμβληθεί με ανάδοχο εταιρεία, λαμβάνουν όπως ο Νόμος ορίζει, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας εν αντιθέσει με έναν εργαζόμενο, ο οποίος συμβάλλεται απευθείας με φορέα του Δημοσίου,
γ)Η οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνει νομίμως και το κόστος αντικατάστασης εργαζομένων και την κανονική άδεια. Δεδομένης της έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο μας, όπως διαφαίνεται και από το υπ’αριθμ.14624/07-08-23 έγγραφο της Προϊσταμένης του τμήματος γραμματείας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, αφενός δεν προκρίνεται εκ της διοικήσεως η ανάκληση θερινών αδειών, πολλώ μάλλον δε, εξαιτίας της ήδη καταπόνησης του προσωπικού λόγω της πανδημίας και αφετέρου της έλλειψης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του ΔΣ και μη έκδοσης ΦΕΚ διορισμού νέου, άρα και αδυναμία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, δημιουργήθηκε επιτακτική ανάγκη για την εν λόγω ενέργεια.
Ήτοι, πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση ως ορίζει ο Νόμος, αφού προηγουμένως διενεργήθηκε έρευνα αγοράς και δεν ανταποκρίθηκε άλλη εταιρεία πλην της εν λόγω, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη, ομαλή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω έλλειψης διοικητικής υποστήριξης»

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .