Τρίτη, Οκτωβρίου 10

Τί γύρευε ἡ κόττα στὸ «Σπίτι τῆς ἀλεποῦς»;

 


ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 4ῃ Ὀκτωβρίου 2023

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/16/04-10-23

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Τί γύρευε ἡ κόττα στὸ «Σπίτι τῆς ἀλεποῦς»;

Μόλις πρὸ ὀλίγων 24ωρων, ὅλοι οἱ Ἕλληνες γίναμε μάρτυρες μιᾶς ἀκόμη ὀλέθριας (καί, ἐννοεῖται, ἐντελῶς ἀδικαιολόγητης καὶ ἀχρείαστης) γιὰ τὰ πάγια Ἐθνικὰ συμφέροντά μας, συναντήσεως τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὸν ἀνερμάτιστο καὶ ἀσύδοτο σουλτᾶνο στὴν Νέα Ὑόρκη.

Ξεκινῶντας πρὶν τὴν συνάντησι, αὐτὴ καθ’ ἑαυτή, ἅπαντες ἀπόρησαν γιατί δέχθηκε νὰ ταπεινωθῇ καὶ νὰ ἀποδεχθῇ ὁ πρωθυπουργός νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὴ ἡ συνάντησις, ἀντὶ σὲ κτίριο ἢ χῶρο τοῦ Ο.Η.Ε. στὴν Νέα Ὑόρκη, μέσα στὸ ὀνομαζόμενο «Σπίτι τῆς Τουρκίας», δεχομένη ἡ χώρα μας περιέργως καὶ δυστυχῶς τὸ πρῶτο γκὸλ ἀπὸ τά …ἀποδυτήρια!

Ἐπὶ τῆς οὐσίας, στὴν συνέχεια, οἱ δύο πλευρές, ἀνάμεσα σὲ ὑποκριτικὰ χαμόγελα, γιὰ νὰ ἀποκοιμίζεται καὶ ἡ διεθνὴς κοινότης, «διεβεβαίωσαν» τοὺς πάντες, ὅτι ὅλα τὰ θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν τὶς δύο χῶρες θὰ τὰ «λύσουν» τὸν προσεχῆ Νοέμβριο μέσῳ τῶν πολυθρύλητων καὶ πρωτίστως κατασκότεινων «Μέτρων Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης» (ΜΟΕ), ποὺ θὰ συγκληθοῦν σέ …ἐπιτροπές (Στὶς ὁποῖες δὲν μαθαίνει ποτὲ κανεὶς τί ἀκριβῶς λένε!).

Μὲ ἀτελείωτο θράσος μάλιστα, οἱ δύο ἡγέτες, ὅπως ἀνακοινώθηκε, μίλησαν ὑποκριτικότατα γιὰ τὴν …κλιματικὴ ἀλλαγὴ (!) καὶ τὸ λαθρομεταναστευτικὸ πρόβλημα!

Στὸ προσκήνιο, κάθε στιγμή, οἱ ἀναρίθμητες καὶ «αἰώνιες» τουρκικὲς διεκδικήσεις, ἐνῷ οὔτε μισὴ λέξις γιὰ τὴν πάγια ἑλληνικὴ θέσι δεκαετιῶν, γιὰ ὁριοθέτησι Α.Ο.Ζ. καὶ ὑφαλοκρηπῖδος!

Ἐξόχως χτυπητὸ τὸ ζήτημα τῶν «ἀμφισβητουμένων» ἑλληνικῶν βραχονησίδων, ποὺ ὁ σουλτᾶνος ὀνειρεύεται νὰ ἁρπάξῃ λίαν συντὸμως, ἀφοῦ φρόντισε ἡ «καλή μας σύμμαχος» Ἀμερικὴ νὰ ὑποβάλῃ ἔκθεσι στὸ Κογκρέσσο, ποὺ ὁρίζει πὼς 39 ἑλληνικότατες βραχονησῖδες τοῦ Αἰγαίου μας δὲν εἶναι ἑλληνικές, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν νήσων Καλόγεροι στὸ μέσον τοῦ πελάγους μας, βορειοανατολικῶς τῆς νήσου Ἄνδρου!

Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ συνοδεύοντες τῆς ἀντιπροσωπείας δὲν διανοήθηκαν νὰ ἀρθρώσουν οὔτε μισὸ …φωνῆεν γιὰ τὸ διαρκὲς καὶ καθημερινὸ αἶσχος τῶν πυκνότατων ὑπερπτήσεων τουρκικῶν UAV (μὴ ἐπανδρωμένων ἀεροσκαφῶν), ποὺ ἐδῶ καὶ ἕναν χρόνο πετοῦν ἐπὶ 12ωρα (!) ἀπολύτως ἀνενόχλητα ἀπὸ τὴν Πολεμική μας Ἀεροπορία, κατακερματίζοντας τὴν Ἑλληνικὴ κυριαρχία στὸ Αἰγαῖο, ἀλλὰ καὶ στὶς βραχονησῖδες, κάνοντας κυριολεκτικῶς καὶ ντροπιαστικῶς …κουμπότρυπες ὅλον τὸν ἐναέριο χῶρο μας στὸ Πέλαγος!

Βιντεοσκοπῶντας καὶ χαρτογραφῶντας τὰ πάντα ὅλο αὐτὸ τὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, τὰ τουρκικὰ UAV εἶδαν καὶ σάρωσαν τὰ πάντα στὸ Αἰγαῖο μας, ἐνῷ ἐμεῖς ἁπλῶς κοιτούσαμε ἀμήχανα, εὑρισκόμενοι ξανὰ σὲ …παραλυσία ὑπὲρ τοῦ «καλοῦ κλίματος»! Νὰ ὑπογραμμισθῇ ὅτι τὰ γνωστὰ τουρκικὰ UAV Bayraktar ξεκινοῦν ἀπὸ Νότο καὶ τὴν περιοχή μας Ρόδου καὶ Καστελλορίζου, φθάνοντας ἕως καὶ λίγα ναυτικὰ μίλια νοτίως της Θάσου!

Κάθε ἄλλη χώρα, στοιχειωδῶς σεβομένη τὰ κυριαρχικά της δικαιώματα καὶ συμφέροντα, θὰ τὰ κατέρριπτε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἄνευ δισταγμῶν! Ὅσο γιὰ τὶς δικαιολογίες ὅτι πραγματοποιοῦν ἔρευνα τοῦ περιβάλλοντος (!) ἢ ἔρευνα καὶ διάσωσι, μόνο τρανταχτὰ γέλια μᾶς προκαλοῦν!

Καθόλου, ἐπίσης, δὲν μᾶς καθησυχάζει ἡ πολυδιαφημιζομένη πρόσκαιρη καὶ ὀλιγόμηνη (δηλαδὴ εὐκαιριακή) ἀπουσία παραβιάσεων ἀπὸ τὰ τουρκικὰ F-16, ἀφοῦ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ψευδέστατο σκηνικὸ «ἠρεμίας», ὥστε οἱ Η.Π.Α. νὰ ἐγκρίνουν τὴν πώλησι μαχητικῶν αὐτοῦ τοῦ τύπου ξανὰ πρὸς τὴν Τουρκία!

Ἡ χώρα μας, συμπερασματικῶς, διολισθαίνει μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα πρὸς νέες καὶ ἐπώδυνες συμφορὲς στὰ Ἐθνικὰ ζητήματα, ἀπεμπολῶντας ἀκόμη καὶ τὰ πλέον εὐνόητα καὶ στοιχειώδη κυριαρχικά της δικαιώματα, δείχνοντας πρὸς κάθε κατεύθυνσι ἀσυγχώρητη ὑποχωρητικότητα καὶ φοβικὸ συμβιβασμὸ ἀπέναντι στὸν χειρότερο γείτονα παγκοσμίως, ἀλλὰ καὶ μοναδικὰ ντροπιαστικὴ ἡττοπάθεια καὶ παράδοσι στὶς ἀχόρταγες διεκδικήσεις τῆς Τουρκίας!

Ἐμεῖς ὅλοι, ὅμως, θὰ ἐπιτρέψουμε αὐτὴν τὴν κατηφόρα γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας;

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .