Τρίτη, Νοεμβρίου 14

Πόσο στοιχίζει η αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ, οι προϋποθέσεις και οι εισφορές

Πόσο στοιχίζει η αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ, οι προϋποθέσεις και οι εισφορές
Ποια είναι η διαδικασία για την αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ, που υποβάλλετε την αίτηση, και πόσο στοιχίζει το μήνα.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση - αυτασφάλιση- είναι η ελάχιστη και η ανώτατη βάση υπολογισμού των μηνιαίων εισφορών.

Η ελάχιστη είναι τα 586,08 ευρώ, δηλαδή ο σημερινός κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν πρόκειται για αγρότες, οπότε είναι το 70% αυτού, δηλαδή τα 410, 26 ευρώ.

Αντίστοιχα η ανώτατη βάση είναι το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού, δηλαδή 5.860,80 ευρώ.

Στην εγκύκλιο υπάρχουν χρηστικά παραδείγματα, που δείχνουν το ποσό της εισφοράς για περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης μισθωτού, που μπορεί να άσκησε ελεύθερο επάγγελμα, ή ακόμα και να εργάστηκε με όρους διαδοχικής ασφάλισης.

Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις του Ν.4387/16 περί προαιρετικής ασφάλισης;

Οι διατάξεις ισχύουν για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 1/1/2017.

Θέλω να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου στον ΕΦΚΑ, πού θα υποβάλλω αίτηση;

Η αίτηση θα υποβληθεί στο Υποκ/μα μισθωτών ή μη μισθωτών που άνηκε ο ασφαλισμένος, πριν την διακοπή της ασφάλισης του. Σε περίπτωση που κατά την λήξη της απασχόλησης υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες, παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλιση μου στον ΕΦΚΑ;

Προκειμένου να συνεχίσετε την ασφάλισή σας προαιρετικά θα πρέπει αθροιστικά να πληροίτε τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να έχετε διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή σας στον ΕΦΚΑ
  • εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την τελευταία ασφάλιση, αρκούν 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες) εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος (300 ημέρες) εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση
  • απαιτούνται απαιτείται να έχετε πραγματοποιήσει 10 έτη στην υποχρεωτική ασφάλιση (3.000 ημέρες)
  • να κριθείτε ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
  • να μην οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών αυτές να έχουν ρυθμιστεί

Για ποιους κλάδους μπορώ να συνεχίσω την ασφάλισή μου προαιρετικά;

Με την υποβολή της αίτησης επιλέγετε τους Κλάδους (Σύνταξη ή/ και Περίθαλψη) που θέλετε να συνεχίσετε.

Τι εισφορές θα πληρώνω για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής μου;

Από 1.1.2017-31.12.2019 οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης.

  • Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).
  • Το ως άνω ποσοστό εισφοράς αφορά και τον π. ΟΓΑ, χωρίς να ακολουθείται το μεταβατικό στάδιο έως 1/1/2022.
  • Ως βάση υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για χρόνο ασφάλισης που ανατρέχει πριν την 1/1/2017 λαμβάνεται η ελάχιστη μηνιαία βάση κατά περίπτωση.
  • Για αιτήματα υποβληθέντα από 1.1.2020, αναμένονται σχετικές οδηγίες.
  • Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος - ποσοστό που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Πότε μπορώ να διακόψω την προαιρετική μου ασφάλιση;

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μπορεί να διακοπεί κατόπιν σχετικής αίτησης από τον επόμενο μήνα. Επιπλέον διακόπτεται υποχρεωτικά με τη συνταξιοδότησή σας λόγω αναπηρίας επ΄αόριστον ή λόγω γήρατος ή με την ανάληψη εργασίας ή δραστηριότητας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ καθώς και με τον θάνατο.

Εάν συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλισή μου, πότε μπορώ να καταβάλλω τις μηνιαίες εισφορές;

Η καταβολή της μηνιαίας εισφοράς γίνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως ισχύουν για τις ασφαλιστικές εισφορές της υποχρεωτικής ασφάλισης. Πέραν της εμπρόθεσμης καταβολής επιφέρει την επιβάρυνσή της κατά τα προβλεπόμενα και για τις εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης. Η καθυστέρηση της μηνιαίας εισφοράς πέραν των δύο ετών από την ημερομηνία που αυτή κατέστη απαιτητή επιφέρει την απώλειά της.

Η τεχνική υλοποίηση και η ολοκλήρωση της μηχανογραφικής εφαρμογής, προκειμένου να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές προαιρετικής ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων εκκρεμεί

Οφείλω εισφορές από υποχρεωτική ασφάλιση, μπορώ να υπαχθώ προαιρετικά;

Ναι, μπορείτε εφόσον εξοφλήσετε ή ρυθμίσετε τις οφειλές σας και τηρείτε τους όρους αυτής καθ΄όλη την διάρκεια προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση.

Εάν απωλέσω ή διακόψω την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πότε μπορώ να ζητήσω ξανά την συνέχιση της προαιρετικής;

Μετά από απώλεια μπορείτε να ζητήσετε την ασφάλιση σας προαιρετικά μετά από τρία χρόνια με εκ νέου έλεγχο των προϋποθέσεων, έως τρεις φορές. Μετά από διακοπή – από οποιαδήποτε αιτία – μπορείτε με την υποβολή σχετικής αίτησης και έλεγχο των προϋποθέσεων να υπαχθείτε εκ νέου.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης;

Οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης δεν επιστρέφονται πλην των περιπτώσεων αναστολής της (συνταξιοδότηση αναπηρίας ορισμένου χρόνου ή επιδότηση ασθενείας), όπου επιστρέφονται άτοκα κατόπιν σχετικής αίτησης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .