Τετάρτη, Απριλίου 24

Πυροπροστασία ακινήτων: Εγκύκλιο κοροϊδία εξέδωσε το ΥΠΕΝ – Συνεχίζει ο Μητσοτάκης να ζητάει από τους ιδιοκτήτες να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους!

 ΠΡΟΣΟΧΗ !Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να μειώσει τον αριθμό αυτών που θα τους απαξιώσει την περιουσία

ΗΗ διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροσπροστασίας Ακινήτων από φέτος, μόνο ως κοροϊδία μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς αυτό που κάνει είναι να μειώσει απλά τον αριθμό αυτών που κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους.

Για την πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακινήτων παραμένει η εξωφρενική νομοθετημένη απαίτηση να φτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή με λεφτά που δεν έχουν!

Οι προθεσμίες δεν αλλάζουν και ούτε οι πολίτες θα… αποφύγουν να πληρώσουν περί τα 500 ευρώ για να συντάξουν με μηχανικό τα δύο σχετικά έγγραφα.

Και όλα αυτά σε μία χώρα όπου οι περισσότεροι μισθοί δεν ξεπερνούν τα 1000 € το μήνα και για σπίτια τα οποία χτίστηκαν με βάση την πρότερη νομοθεσία του κράτους.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αξιοποιούν προσωπικό από άλλες υπηρεσίες.

Με λίγα λόγια επειδή ο στόχος είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ο σκοπός είναι να χάσουν την περιουσία τους λόγω οικονομικής δυσπραγίας, φροντίζει η κυβέρνηση να εφησυχάσει τους δήμους επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσουν όποιον θέλουν ως «ειδικό πυροπροστασίας».

Μέσα σε όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν αρθρώσει κουβέντα για το μείζον αυτό ζήτημα.

Φυσικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι δεν ξέρουν. Ξέρουν και σιωπούν.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αφορά «σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε ακτίνα 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών».

Αφορά επίσης κτίσματα, εντός πάρκων και άλσων πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Στην περίπτωση, μάλιστα, αλσών, ο Κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όρια.

Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή με την νέα εγκύκλιο γιατί στην αρχή περιλαμβάνονταν και όσα σπίτια βρισκόντουσαν κοντά, για παράδειγμα στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Τα 5 μέτρα για φέτος

  1. Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο.
  2. Τακτικός καθαρισµός ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεµα και καθαρισµό δένδρων και θάµνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωµα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δοµικά στοιχεία του κτιρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων, τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.
  3. Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.
  4. Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει το βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. Στην περίπτωση ακινήτων µε περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες το σχέδιο προετοιμασίας εκκένωσης συντάσσεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών και αναρτάται σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση ενοίκων και κοινού.
  5. Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

Η διαδικασία

Η εφαρμογή του Κανονισμού περιλαμβάνει τρία στάδια, και συγκεκριμένα την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών, καθώς και τη δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ακινήτων γίνεται για την περιοχή επιρροής του ακινήτου και αποτυπώνεται στο «Εντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας», από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του (χαμηλή, μέση, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή).

Το «Εντυπο Αξιολόγησης» συντάσσεται άπαξ και επανασύνταξή του απαιτείται µόνο στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη κατά την αξιολόγηση (όπως για παράδειγμα τυχόν αλλαγή στο πλάτος της οδού πρόσβασης στο ακίνητο, προσθήκη σημείου υδροληψίας πυροσβεστικού οχήματος, δόμηση νέων κτιρίων στα όμορα ακίνητα με επίπτωση στο δείκτη της πυκνότητας του δομημένου περιβάλλοντος), εφόσον επιφέρουν μεταβολή στην κατηγορία επικινδυνότητας του ακινήτου.

Το «Εντυπο Αξιολόγησης» συντάσσεται από τεχνικό επιστήμονα με κατάρτιση σε θέματα τοπογραφίας, βλάστησης, υποδομών και δικτύων, δηλαδή από μηχανικούς (τοπογράφους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, κ.λπ.), καθώς και δασολόγους, γεωπόνους ή γεωτεχνικούς επιστήμονες.

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση οικισµών, οριοθετημένων ή μη και οικιστικών πυκνώσεων που περιβάλλονται στο σύνολό τους από δασικές, χορτολιβαδικές, αναδασωτέες και λοιπές εκτάσεις, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας συντάσσεται για το σύνολο του οικισµού σε ένα ενιαίο έντυπο, με µέριµνα του αρµόδιου ΟΤΑ.

Οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσα στην αντιπυρική περίοδο δειγματοληπτικά, σε ποσοστό ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της Τεχνικής Έκθεσης όπως δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι τριμελείς επιτροπές αποτελούνται από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας.

Στην περίπτωση που οι δήμοι δεν διαθέτουν το σύνολο των εν λόγω ειδικοτήτων, στην επιτροπή μπορούν να οριστούν υπάλληλοι άλλης ειδικότητας, σχετικής όμως με το αντικείμενο του Κανονισμού, που υπηρετούν σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες: Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας, Υπηρεσία Δόμησης.

Βέβαια αυτά είναι τα μέτρα που αναφέρονται για φέτος. Το πρόβλημα είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για την επόμενη χρονιά.

Γιατί η κατασκευή ενός τοίχου ύψους 4 μέτρων, για κάθε ιδιοκτησία που βρίσκεται σε… «επικίνδυνη περιοχή», απαιτεί πολλά χρήματα για να γίνει.

Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα είναι τόσο άσχετα με την πραγματικότητα που προκαλούν θυμηδία.

Δηλαδή θα μετράει «ειδικός επιστήμονας» κάθε χρόνο πόσο ψήλωσε και πόσο άπλωσε η κάθε ελιά;

Πολλά από τα μέτρα είναι εν δυνάμει εγκληματικά: η συμπαγής περιτοίχιση με επιπρόσθετο μεταλλικό πλέγμα ως ύψος 1,5μ (με πρόφαση τη μείωση της μετάδοσης της φωτιάς, όταν δημιουργούνται φλόγες 20 και 30 μέτρων….) παράγει περίκλειστες παγίδες για ανθρώπους και για ζώα, ένα κλουβί που φυλακίζει τα πάντα εκτός απο τις φλόγες.

(Σε κάθε ρεπορτάζ για φωτιά σε κατοικημένες περιοχές βλέπουμε πλάνα από πυροσβέστες που προσπαθούν να κόψουν μια περίφραξη).

Εξαιτίας του ανεφάρμοστου των διατάξεων, καθιστά αδύνατη την αποζημίωση των ακινήτων έναντι πυρκαγιάς (την ίδια ώρα που με άλλα νομοθετήματα καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση).

Απαιτεί για τις εργασίες περιτοίχισης την εκπόνηση χιλιάδων τοπογραφήσεων και έκδοση εκατοντάδων χιλιάδων πράξεων Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από τις κατάφορτες Υ.ΔΟΜ., ένα τιτάνιο έργο που θα χρειαζόταν να απασχολήσει το σύνολο των διαθέσιμων μηχανικών για δεκαετίες όπως αναφέρει ο Ανδρέας Μαριάτος αρχιτέκτονας από τα Κύθηρα.

Δημιουργεί νέα γενιά αυθαιρέτων καθώς είναι εν τοις πράγμασιν αδύνατη η συμμόρφωση των ιδιοκτητών με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα.

Απαξιώνει την ιδιοκτησία των πολιτών και απομειώνει τον εθνικό πλούτο καθώς ο Κανονισμός καθιστά μη ελκυστική τη δόμηση εκτός σχεδίου και αδύνατη την πώληση των υπαρχόντων ακινήτων.

Συνεχίζει την πολιτική ενοχοποίησης των πολιτών για παραλείψεις της διοίκησης, μεταβιβάζοντάς τους την ευθύνη και το βάρος της πυροπροστασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .