Πέμπτη, Ιουνίου 20

Δελτίο Τύπου Εργαζομένων Μουσείου Ακρόπολης

ΘΕΜΑ : Τι ζητούν οι εργαζόμενοι του Μουσείου Ακρόπολης που κλείνει 15 χρόνια
λειτουργίας
Ζητήματα διάκρισης, αξιοκρατίας και συλλογικής βελτίωσης των όρων και συνθηκών
εργασίας του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος
Εργαζομένων του Μουσείου Ακρόπολης (Σ.Ε.Μ.Α.) λίγες μέρες πριν την επέτειο των 15
χρόνων λειτουργίας του. Τα ζητήματα που θέτει ο Σ.Ε.Μ.Α. είναι τα εξής:
«Ενώ το Μουσείο Ακρόπολης ως φορέας Πολιτισμού προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική
και οικονομική δραστηριότητα, φαίνεται να ξεχνά τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα,
των εργαζομένων του δηλαδή στην επίτευξη αυτών των σκοπών. Οι εργαζόμενοι
στεκόμαστε περήφανα πίσω από τη λάμψη του εορτασμού της επετείου των δεκαπέντε
ετών λειτουργίας του, έχοντας συνεισφέρει τα μέγιστα στην προστασία, μελέτη, ανάδειξη
και προβολή των παγκόσμιας σημασίας αρχαιολογικών θησαυρών σε εκατομμύρια
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως, στο εσωτερικό περιβάλλον του Μουσείου
Ακρόπολης τα περισσότερα ζητήματα λιμνάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα:
Έλλειψη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού: Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική
ενέργεια για την πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού στο Μουσείο με τη μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα στη χώρα (1.900.950 επισκέπτες το 2023). Αντ’ αυτού, το ανθρώπινο
δυναμικό μειώνεται από τις συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις των υφιστάμενων
εργαζομένων, που εν τω μεταξύ παραμένουν εγκλωβισμένοι στο ίδιο εργασιακό
περιβάλλον τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Η έλλειψη
μόνιμου προσωπικού έχει διαπιστωθεί σε όλες τις διευθύνσεις, την ώρα που το εποχικό
προσωπικό (κι αυτό για ελάχιστες μόνο ειδικότητες) διαρκώς ανακυκλώνεται και πρέπει να
εκπαιδεύεται, μέχρι η σύμβασή του να λήξει και η εκπαίδευση να επαναληφθεί με την
επόμενη “φουρνιά”.
Διακρίσεις στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας και μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων:
Το Μουσείο Ακρόπολης ως δημόσια υπηρεσία και οι εργαζόμενοί του ως κρατικοί
λειτουργοί, δεν συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων
της χώρας. Έτσι, διαιωνίζεται το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης σε μόνιμο προσωπικό
του Μουσείου. Επιπλέον, οι υπάλληλοι δεν μπορούν να εξελιχθούν και να αλλάξουν
επαγγελματικό περιβάλλον. Ενώ δηλαδή, στο δημόσιο προβλέπονται τρόποι μεταθέσεων,
μετατάξεων και αποσπάσεων, το προσωπικό του Μουσείου Ακρόπολης δεν μπορεί να
μετακινηθεί, ακόμα και όταν χρήζουν λόγοι υγείας.
Διακρίσεις στην επιδοματική πολιτική: Τα επιδόματα όπως το επικίνδυνης & ανθυγιεινής
εργασίας και του διαχειριστή εσόδων, που είναι θεσμοθετημένα για τους δικαιούχους όλων
των Μουσείων και Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, δεν καταβάλλονται σε

εργαζόμενους του Μουσείου Ακρόπολης. Έχουμε το παράδοξο ειδικότητες, όπως
συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που έρχονται σε επαφή με χημικές ουσίες,
τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, νυχτοφύλακες που εργάζονται στο Μουσείο, να μη λαμβάνουν το
ίδιο επίδομα που δικαιούνται αποσπασμένοι του υπουργείου Πολιτισμού στο Μουσείο,
πέραν όλων των υπολοίπων δικαιούχων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.
Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο δεν αναγνωρίζει την επικινδυνότητα και ανθυγιεινή
εργασία για εμάς, επειδή δεν φρόντισε να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Απουσία θεσμικής διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων: Το σύστημα
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης δεν εφαρμόζεται στο Μουσείο
Ακρόπολης, παρόλο που έχει θεσμοθετηθεί για όλη τη δημόσια διοίκηση. Αντ΄αυτού, οι
επιλογές γίνονται από το ΔΣ μέσω αναθέσεων, όπου ελλείψει διαφάνειας των κριτηρίων
επιλογής και αξιοκρατίας, εκτός των άλλων, δοκιμάζονται και οι σχέσεις εργασιακής
ειρήνης μεταξύ του προσωπικού.
Παρωχημένο μοντέλο οργάνωσης: Το οργανόγραμμα του Μουσείου δημιουργήθηκε πριν
11 χρόνια και υπηρετούσε άλλες ανάγκες. Εντούτοις, για πάνω από 10 χρόνια παραμένει
απαράλλαχτο, την ίδια στιγμή που το υπουργείο έχει τροποποιήσει το οργανόγραμμά του
τρεις φορές μέσα στο ίδιο διάστημα για όλες τις άλλες υπηρεσίες του.
Η ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού εδώ και πέντε χρόνια δεν έχει απαντήσει ποτέ σε όλα
τα παραπάνω, δεν μας έχει συναντήσει και δεν έχει δείξει εμπράκτως καμία διάθεση να
βοηθήσει, την ίδια ώρα που η διοίκηση του Μουσείου Ακρόπολης μας παραπέμπει στο
υπουργείο.
Τέλος, απόρροια μέρους των προαναφερθέντων, είναι σχεδόν το 1/3 του μόνιμου
προσωπικού του μουσείου να έχει αναγκαστεί να προσφύγει στις δικαστικές αίθουσες, μη
έχοντας πια άλλο τρόπο να βρει το δίκιο του.
Για εμάς, που βρισκόμαστε καθημερινά ¨στο παρασκήνιο¨ του Μουσείου Ακρόπολης, η
βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, η γενικότερη αναβάθμιση του εργασιακού μας
περιβάλλοντος και κυρίως η ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλα τα παραπάνω
συνιστούν στοιχείο Πολιτισμού, ενός Πολιτισμού που οι έχοντες την εξουσία οφείλουν να
επιδεικνύουν, ώστε να μην χάνεται μέσα στις ίδιες του τις ρίζες».
Με εκτίμηση, το Δ.Σ του Σ.Ε.Μ.Α

 Labor Union of The
Acropolis Museum
Contact: 0030210-9000900(Ext.258)
Email: swmateiooanma@gmail.com

Acropolis Museum Labor Union Calls for Improvement on the Eve of Its 15th

Anniversary

As the Acropolis Museum approaches its 15th anniversary, the museum’s Labor Union has
voiced significant concerns regarding discrimination, meritocracy, and the overall
improvement of working conditions for its staff. Despite the museum's success as a beacon
of cultural, social, and economic activity, the union highlights that the contribution of its
employees are constantly overlooked.
Key issues raised by the Union:
1. Staffing concerns: The museum faces a critical lack of permanent staff. With the highest
visitor numbers in the country, 1,900,950 in 2023 alone, the museum continues to see a
reduction in its workforce due to retirements and resignations. This challenge is
compounded by the absence of new permanent hires, leaving departments understaffed
and solely relying on an unsustainable cycle of temporary staff who require repeated
training.
2. Discrimination in mobility, transfers and working environment changes: Unlike other
civil servants, Acropolis Museum employees are excluded from the Unified Mobility System
of the country. Thus, the problem of insufficient staffing in permanent staff of the Museum
is perpetuated. In addition, employees cannot develop and change professional
environment. In other words, while in the public sector there are ways of transfers,
reassignments and secondments, the staff of the Acropolis Museum cannot be moved, even
when its necessary due to health reasons.
3. Allowance policy discrepancies: Employees at the Acropolis Museum do not receive
allowances like dangerous and unhealthy work, or revenue operator that their counterparts
in other national museums and archaeological sites receive. This includes those who handle
hazardous materials or work under demanding conditions.
4. Absence of an institutional process for selecting and placing supervisors: The museum
does not adhere to the institutional processes for the selection and placement of supervisors
that are standard across the public sector, leading to a lack of transparency and meritocracy,
not to mention conflicts among staff.
5. Outdated organizational structure: The museum’s organizational chart has not been
updated in over a decade, failing to keep pace with the evolving needs and the changes
implemented across other Ministry of Culture entities.

The union stresses that nearly one-third of the museum’s permanent staff have sought legal
recourse due to some of these unresolved issues.

They call for a fundamental human-centered shift in management's approach to ensure
that the museum’s operational success does not come at the expense of its dedicated
workforce. The dedicated workforce has so far managed to anticipate and overcome these
difficulties, but this is not sustainable in the long term and the union expresses its
concerns that eventually this strain will be reflected in a lower level of services, which are
not suitable for a museum of such high standards, geographical importance, and overall
level of facilities.
Call to Action:
As part of its anniversary reflection, the Labor Union urges the Ministry of Culture and the
museum’s administration to address these longstanding issues promptly. The union
advocates for a culture that values its workforce as much as the treasures they safeguard,
ensuring that the museum remains a source of national pride and cultural heritage.

Sincerely,
Τhe Labor Union Of The Acropolis Museum

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .