"Εκτέλεση συμβολαίων" Πανεπιστημιακός λόγος. Με δικαιολογητικές σκέψεις πεζοδρομίου