Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

epiklisi
Ω φίλε ΠΑΝ τε και άλλοι όσοι τήδε θεοί, δοίητε μοι καλώ γενέσθαι
τάνδοθεν έξωθεν δε όσα έχω, τοις εντός είναι μοι φιλία,
πλούσιον δε νομιζοιμι τον σοφόν.
Το δε χρυσούν πλήθος είη μοι όσον μήτε φέρειν μήτε άγειν δύνατ άλλος ή ο σώφρων.


Φίλε Πάνα (Δημιουργέ του Παντός) και όλοι οι άλλοι θεοί, όσοι εδώ λατρεύεστε, κάντε να γίνω όμορφος στην ψυχή. Τα δε υλικά αγαθά, όσα έχω, βοηθήστε με να τα έχω σε αρμονική σχέση με τις ιδέες μου. Να νομίζω πλούσιο μόνο τον σοφό. Να έχω τόσο υλικό πλούτο, όσο χρειάζεται όχι άλλος άνθρωπος αλλά ο σώφρων.

Πλάτων (Φαίδρος, 279 B-C)