γιατί αυτό είναι που έχει ή δεν έχει αξία

“Όταν σου λέω κάτι
μην κοιτάς εμένα που στο λέω
άκου αυτό που λέγεται
γιατί αυτό είναι που έχει ή δεν έχει αξία....
Μην εγκλωβίζεσαι στη μορφή – ασήμαντη είναι.


http://www.oxafies.com