Νέα μελέτη συνδέει την απώλεια δοντιών με κατάθλιψη και άγχος

Στο 43ο ετήσιο συνέδριο και έκθεση της αμερικανικής εταιρείας οδοντιατρικών ερευνών (ΑΕΟΕ) , ο R.C.Wiener , PhD, από το πανεπιστήμιο west virginia, παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης με τίτλο  » σχέση απώλειες δοντιών και κατάθλιψης-αγχους»

Η απώλεια δοντιών λόγω τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου αποτελεί τη συνέπεια συνθετών , χρόνιων συνθηκων. Εμπλέκονται αρκετοί βιοψυχοκοινωνικοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης την πρόσβαση στην θεραπεία. Τα άτομα που αναφέρουν άγχος κατά την επίσκεψη στον οδοντίατρο μπορεί να αποφεύγουν την οδοντιατρική θεραπεία και τα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να την παραμελούν.
Υπήρχαν 76292 συμμετέχοντες που πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια. Το δείγμα κατανεμηθηκε ομοιόμορφα μεταξύ ανδρών και γυναικών .
Από τους συμμετέχοντες , το 13,4% ανέφερε άγχος, το 16,7% ανέφερε κατάθλιψη και το 5,7 ανέφερε πλήρη απώλεια δοντιών. Έπειτα από στατιστική ανάλυση βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ απώλειες δοντιών και κατάθλιψης, άγχους ή ενός συνδυασμού κατάθλιψης και άγχους.
Συμπερασματικά οι ερευνητές βρήκαν πως η κατάθλιψη και το άγχος σχετίζονται με την απώλεια δοντιών.