Ο Γιώργης Παπαδόπουλος της "Επανάστασης" ήταν αριστερός!

...αλλά δεν το ήξερε!

...αλλά δεν το ήξερε!
Οκτώβρης 1973... Η αμερικανοφασιστική δικτατορία αμείλικτη...
Κώδιξ Εργασίας επρόκειτο να προωθηθεί προς ψήφιση στην λεγόμενη “Συμβουλευτική Επιτροπή” της φασιστικής χούντας:
‘‘Άρθρο 509: η απεργία κηρύσσεται και πραγματοποιείται μόνον εφ’ όσον αποφασίσει περί ταύτης
διά μυστικής ψηφοφορίας η συνέλευσις των μελών του εργασιακού σωματείου, εις πάσαν περίπτωσιν διά πλειοψηφίας του ημίσεος πλέον ενός των δικαιωμένων ψήφου μελών’’!
Ο Συντάκτης του Κώδικα Εργασίας υπεραμυνόμενος της διάταξης του άρθρου 509 για το δικαίωμα της απεργίας αποφαίνεται σε...
επιστημονικό του πόνημα ότι: ‘‘η απεργία είναι ένα όπλον επικίνδυνο του οποίου η χρήσις δέον να γίνεται ουχί εική ως έτυχεν, αλλά μετά πολλής προσοχής και περισκέψεως’’.

Πηγή: Μνήμη (απ’ το μέλλον)
sibilla-gr