ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ...

ΑΦΙΕΡΩΜΑΝΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕ...
shmantikanea.blogspot.com