Ασπιρίνη σε χαμηλή δόση και καρδιακή προσβολή

Η ασπιρίνη ασκεί την προστατευτική της δράση λόγω του ότι μειώνει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων.

Η ασπιρίνη, όταν χορηγείται κάθε μέρα σε χαμηλές δόσεις μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικών επεισοδίων και θανάτου σε ασθενείς, που έχουν ήδη υποστεί καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο και των οποίων η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.

Παράλληλα η λήψη καθημερινά ασπιρίνης σε χαμηλή δόση αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας του ασθενή. Όμως οι ευεργετικές δράσεις της ασπιρίνης είναι πολύ σημαντικότερες από αυτή την παρενέργεια.
Οι δόσεις ασπιρίνης θεωρούνται χαμηλές όταν χορηγούνται από 81 mg  έως 325 mg.
Η ασπιρίνη είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια. Θεωρείται φάρμακο που σώζει από το θάνατο πολλούς ανθρώπους. Οι μηχανισμοί δράσης της, έχουν γίνει κατανοητοί σε ικανοποιητικό βαθμό. Πρόκειται για αποτελεσματικό και φθηνό φάρμακο που είναι ευρέως διαθέσιμο.
Η ασπιρίνη ασκεί την προστατευτική της δράση, λόγω του ότι μειώνει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων. Η δράση αυτή αποτρέπει τη δημιουργία θρόμβων, που είναι σε θέση ν' αποφράσσουν ζωτικές οδούς του καρδιαγγειακού συστήματος, σώζοντας έτσι πολλούς ανθρώπους από θάνατο λόγω καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Γιατροί από το πανεπιστημιακό ιατρικό κέντρο του Duke των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλυσαν 6 κλινικές θεραπευτικές δοκιμές στις οποίες είχαν συμπεριληφθεί 9.853 ασθενείς. Οι ασθενείς αυτοί λάμβαναν ασπιρίνη σε χαμηλή δόση μετά από σταθεροποίηση καρδιαγγειακής νόσου (έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο) ή στηθάγχης.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς που έπαιρναν ασπιρίνη σε χαμηλή δόση, είχαν 26% λιγότερες μη θανατηφόρες καρδιακές προσβολές, 25% λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια και συνολικά 13% μείωση του κινδύνου θανάτου σε σύγκριση με ανάλογους ασθενείς με καρδιακά προβλήματα που δεν έπαιρναν ασπιρίνη.
Συνολικά οι ασθενείς που έπαιρναν ασπιρίνη, είχαν 21% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο που είναι μια μέτρηση που αντιπροσωπεύει το συνδυασμό της πιθανότητας μη θανατηφόρας καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου λόγω καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Όσον αφορά στον αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο λόγω ασπιρίνης, οι γιατροί βρήκαν ότι 1 ασθενής σε κάθε 111 που λάμβαναν ασπιρίνη, είχε αιμορραγικό επεισόδιο.
Η σύγκριση της ασπιρίνης με άλλα φάρμακα που θεωρούνται αποτελεσματικά για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισόδίων ήταν πολύ ευνοϊκή για αυτήν.
Η εν λόγω σύγκριση είναι χρήσιμη διότι δείχνει, ότι ένα φάρμακο φτηνό και αποτελεσματικό όπως η ασπιρίνη μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από άλλα πιο ακριβά φάρμακα.
Σχετικά οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μεταξύ των ασθενών που θα λαμβάνουν χαμηλή δόση ασπιρίνης, σε κάθε 83 ασθενείς θα προλαμβάνεται 1 μη θανατηφόρα καρδιακή προσβολή, σε κάθε 40 ασθενείς θα προλαμβάνεται 1 εγκεφαλικό επεισόδιο, σε κάθε 30 θα προλαμβάνεται 1 σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο και σε κάθε 71 θα προλαμβάνεται 1 θάνατος.
Η σύγκριση με φάρμακα, όπως οι αναστολείς του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης δείχνουν ότι σε κάθε 91 ασθενείς που παίρνουν το εν λόγω φάρμακο προλαμβάνεται 1 θάνατος σε αντίθεση με μόνο 71 ασθενείς στην περίπτωση της ασπιρίνης. Για την πρόληψη 1 καρδιακής προσβολής χρειάζεται να δοθεί θεραπεία σε 91 ασθενείς ενώ στην περίπτωση της ασπιρίνης η εν λόγω πρόληψη επιτυγχάνεται με τη χορήγηση της σε 83 ασθενείς.
Μεγάλη διαφορά υπάρχει όσον αφορά στα εγκεφαλικά επεισόδια. Για την πρόληψη 1 εγκεφαλικού επεισοδίου, χρειάζεται να δοθεί θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου σε 167 ασθενείς ενώ στην περίπτωση της ασπιρίνης η εν λόγω πρόληψη επιτυγχάνεται με τη χορήγηση της σε 40 ασθενείς.
Οι αναστολείς του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτασίνης προκαλούν διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Έτσι καθιστούν το έργο της καρδίας ως αντλία, ευκολότερο.
Παρά το γεγονός, ότι οι συγκρίσεις με ακριβότερα, νεότερα  φάρμακα είναι ευνοϊκές για την ασπιρίνη, εντούτοις υπάρχει πεδίο για βελτίωση της. Για παράδειγμα είναι αναγκαίο να βρεθεί με ακρίβεια, ποια είναι η χαμηλή δόση που προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος για τον ασθενή με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο αιμορραγικού επεισοδίου.
www.medlook.net