Προσόντα του τούβλου-ναρκαλιευτή, κερδοσκόπου ιδιοκτήτη των Hellinika Hoaxes...

Το facebook, να εξηγήσει εδώ και τώρα, τα αντικειμενικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του τούβλου-ναρκαλιευτή, κερδοσκόπου ιδιοκτήτη των Hellinika Hoaxes, και τους λόγους που επιβάλει αισχρή λογοκρισία επί αληθινών και... αποδεδειγμένων αναδημοσιεύσεων ειδήσεων, των χρηστών του facebook!!!!

Όλοι μαζί παιδιά, να γκρεμίσουμε τους πληρωμένους ναζιστές ρουφιάνους του διαδικτύου!!!!!
Δεν θα περάσει ο φασισμός!!!