Έτσι εξηγείται γιατί η Καιλη έπαθε Αδωνι. Της είχε διορίσει τον πατέρα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ναι, ναι, άμισθος ήταν... όπως ο μπαμπάς του Παππά! Κατάλαβες μαλάκα πασόκε;