Η ΚΟΜΑΝΤΑΤΟΥΡ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ θα ξέρει τα πάντα για θυρίδες, δάνεια, κάρτες


Θα βλέπουν τα πάντα οι δανειστές με διαδικασίες – εξπρές στην άρση απορρήτου

Πρόσβαση σε πληροφορίες για τις τραπεζικές θυρίδες των φορολογουμένων αποκτά από τον Μάρτιο η Εφορία. Η απόφαση που αφορά πληρωμές που γίνονται μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις λήψεις και αποπληρωμές δανείων, έρχεται
να προσθέσει την κατηγορία «τραπεζικές θυρίδες» στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων
των πολιτών, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) και τα διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς έλεγχο στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς.
Εφορίες, ελεγκτικά κέντρα, ΣΔΟΕ, Αρχή για την αντιμετώπιση των φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Οικονομική Αστυνομία, οικονομικοί εισαγγελείς και εισαγγελείς Διαφθοράς θα μπορούν να λαμβάνουν άμεσα, διά της ηλεκτρονικής οδού, από τις τράπεζες και τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για την πραγματική οικονομική κατάσταση των φορολογουμένων που ελέγχουν. Συγκεκριμένα, θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ταχύτατη άρση του απορρήτου των κινήσεων όχι μόνο των καταθετικών λογαριασμών, αλλά και των τραπεζικών θυρίδων, των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων και των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών των ελεγχομένων.
Επιπλέον η απόφαση προβλέπει ότι αν τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Μητρώο, τότε θα τους αποστέλλεται με αλληλογραφία το αίτημα παροχής στοιχείων και θα πρέπει να απαντούν άμεσα σε αυτό, εντός διορίας λίγων ημερών.
Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις ΔΟΥ, στα ελεγκτικά κέντρα, στο ΣΔΟΕ, στην Οικονομική Αστυνομία, στην Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στους οικονομικούς εισαγγελείς και στους εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες και για:
* Τις τραπεζικές θυρίδες. Θα δίδεται απάντηση για το εάν ο ελεγχόμενος φορολογούμενος έχει θυρίδες στις τράπεζες, και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία απόκτησης της κάθε θυρίδας και της κάθε κίνησης που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη θυρίδα. Θα διαβιβάζεται, δηλαδή, το πλήρες «ημερολόγιο» των κινήσεων των τραπεζικών θυρίδων κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου.
* Τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω «πλαστικού χρήματος». Θα δίδονται αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις κινήσεις των φορολογουμένων μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω τραπεζών και παρόχων ηλεκτρονικών πληρωμών.
* Τις λήψεις και αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, προσωπικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών). Θα αποστέλλονται πληροφορίες για τα ποσά των πάσης φύσεως δανείων που έχει λάβει ο ελεγχόμενος από τις τράπεζες, καθώς και για τις πληρωμές δόσεων που έχει πραγματοποιήσει.fimotro.gr