Η Θ. Πρόνοια μεριμνεί ώστε να έχουμε σε όλο τον Ελληνισμό, τους ίδιους μωρούς ηγέτες όπως ακριβώς καταντήσαμε εμεῖς οι ίδιοι...

Βάστα, Χριστέ, τ ξεκάρφωτα κεραμίδια, γι ν μὴ μείνη σκεπς  λας το Θεο, τὸ  πλήρωμα τς Εκκλησίας, ν μὴ χάσουμε τν  κληρονομι πο μς φκε  δεσπότης Χριστός.
Μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος ο Δοχειαρίτης