Μιλάς με τη σιωπή σου...

Με τη σιωπή μιλάς περισσότερο ...μερικές φορές η σιωπή είναι πιο φλύαρη απ' τα λόγια ....Τη γλώσσα της σιωπής την ερμηνεύεις με τα συναισθήματα της καρδιάς....κι αυτή η γλώσσα είναι πιο νοητή κι απ' τις πιο δυνατές φωνές που μιλούν,απλά και μόνο για να μιλούν..
..Έχεις ακούσει
ποτέ το ποίημα της σιωπής; Είναι το ωραιότερο ποίημα των ερωτευμένων.....

Μαρίζα Τσιτμή