Εμείς στα "αινιγματικά" tweet Κοτζιά, του συνιστούμε να διαβάσει το δικό του βιβλίο και...

Γράφουν:  Το αινιγματικό tweet του Κοτζιά για "εκβιαστές" και "νεοσσούς της πολιτικής"

...να καταθέσει ισολογισμούς του "Πράττω", για να μάθει ο λαός από που
ΕΙΣ-ΠΡΑΤΤΕΙ!
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com