Ποιοι πρόσφεραν 8 τόνους εκρηκτικών C4 στους φονιάδες...


...που ανακαλύφθηκαν στη Συρία;
Τα "πολιτισμένα" ευρωπαϊκά ανθρωπόμορφα κτήνη γνωρίζουν;
Α... τώρα κατανοήσαμε... για να εκδημοκρατίσουν τη Συρία και να φύγει ο "δικτάτορας" Άσαντ...Η  φαιά Πανούκλα
του τρόμο-θεάματος στο Παρίσι… Οι έμποροι της ΦΡΙΚΗΣ καταδικάζουν τη
ΦΡΙΚΗ που παράγουν και σκηνοθετούν οι ίδιοι…


 sibilla-gr-