Μας θεωρούν μαλάκες; Πανηγυρίζουν για δύο δις δανεικά + αύξηση χρέους κι επιπροσθέτως με 800 εκατομμύρια τόκους

...και τα δανεικά, για να πληρώνονται οι τόκοι των προηγούμενων δανεικών από τους "δανειστές"
Τελικά παίρνετε καλή προμήθεια που κάνετε πλούσιους τους τραπεζίτες;