Κι έρχεται κάποια στιγμή που δε ξέρεις τι σου λείπει πιότερο...

Όσο πιο κοντά έρχεσαι με κάποιο πρόσωπο, τόσο απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο από τον εαυτό σου… Κι έρχεται η ώρα που αυτό το πρόσωπο ... φεύγει, και δεν ξέρεις τι σου λείπει
πιότερο…

ο εαυτός σου, ή αυτός που έφυγε… 

Μαρίζα Τσιτμή