Αυτοί που παρίσταναν τους ιδεολόγους ήταν ξελιγωμένοι για χρήμα και εξουσία...