Ο Χρόνος πίσω δεν γυρίζει...

“Κανείς δεν μπορεί να πάει πίσω και να κάνει μια νέα αρχή, αλλά ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και να δημιουργήσει ένα
διαφορετικό τέλος.

Maria Robinson