Δε μπορεί να αρνηθείτε, ένα κέρασμα θα το πάρετε....