Εκεί που είσαι ήμουνα, κι εδώ που είμαι θα ρθεις...

Εκεί που είσαι ήμουνα, κι εδώ που είμαι θα ρθεις.
Gapalexit.
Τέσσερις και σήμερα.
https://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/