ΟΑΕΔ: Ποιοι θα λάβουν ειδικό εποχικό επίδομα έως 752 ευρώ

1
Ειδικό εποχικό επίδομα έως 752 ευρώ χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε πολλούς εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ανάλογα με το επάγγελμα τους.

Αναλυτικά, τα επαγγέλματα αυτά είναι:
-οικοδόμου

-λατόμου
-ασβεστοποιού
-πλινθοποιού
-αγγειοπλάστη
-δασεργάτη
-ρητινοσυλέκτη
-καπνεργάτη
-μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου
-υποδηματεργάτη
-μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης
-χειριστή εκσκαπτικών
-ανυψωτικών
-οδοποιητικών
-γεωτρητικών μηχανημάτων
-ηθοποιού
-τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης
-χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου
-ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου
-ταμία κινηματογράφου και θεάτρου
-μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
και σμυριδεργάτη.
Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακόμη, το επίδομα αυτό δικαιούνται και συνταξιούχοι που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του επιδόματος (εν προκειμένω το 2018).
Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου.