Άρθρο – πρόκληση των ΝΥΤ κατά της Κυβέρνησης, κάνει λόγο για «επιστροφή του σκότους»!