Δύο νέα προγράμματα για 2.550 ανέργους από τον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος του έτους

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσει η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, προς όφελος συνολικά 2.550 ανέργων.
Όπως ανέφερε ο νέος διοικητής του Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης σήμερα, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και τα δύο προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με πόρους του ΟΑΕΔ.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση να βρουν θέσεις απασχόλησης, να στηριχθεί η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, που παρουσιάζει το πιο υψηλό ποσοστό ανεργίας και να αναχαιτιστεί το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας προς άλλες χώρες.
Συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο νέων προγραμμάτων που θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους, έχουν ως εξής:
1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Ωφελούμενοι: 2.000 άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών.
Που απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και β) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και Περιφερειών).
Ποσό επιχορήγησης
Το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ τον μήνα.
Διάρκεια επιχορήγησης
Δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης 12 μήνες, επιπλέον, μετά από αίτηση του δικαιούχου.
2) Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Α) Πρόγραμμα προεργασίας 300 ανέργων ηλικίας 18 έως 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημόσιου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΛΑΚΟ) και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Διάρκεια: 7 μήνες.
Αμοιβή: Καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
Β) Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 250 ανέργων ηλικίας 22 έως 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στόχος: Απασχόληση άνεργων πτυχιούχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φορείς δημόσιου τομέα.
Η συνολική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε 12 μήνες.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ορίζονται έως τα 1.040 ευρώ και για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 990 ευρώ.