Τα οφέλη της εξωστρέφειας

Τα οφέλη της εξωστρέφειας
Αν είστε εσωστρεφείς, αναγκάστε τον εαυτό σας να γίνει εξωστρεφής. Θα είστε πιο ευτυχισμένοι.
Αυτή είναι η πρόταση μιας μελέτης, που ζητούσε από 123 συμμετέχοντες να ενεργούν ως εξωστρεφείς για 7 ημέρες, με το να είναι ομιλητικοί, δυναμικοί και αυθόρμητοι.
Την επόμενη εβδομάδα, τους ζητήθηκε να είναι ήσυχοι και τυπικοί, να φέρονται δηλαδή ως εσωστρεφείς.
Η ερευνήτρια του University of California, Sonja Lyubomirsky, μελέτησε την πλασματική εξωστρέφεια της ομάδας ώστε τελικά να διαπιστώσει εάν τα άτομα είχαν καλύτερη διάθεση.
«Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς είναι εφικτή και η εξωστρέφεια βελτιώνει την προσωπική ευημερία», δήλωσε η Lyubomirsky.
Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η πρώτη εβδομάδα εξωστρέφειας είχε ως αποτέλεσμα τα άτομα να νιώθουν καλύτερα ψυχολογικά αλλά και σωματικά σε σύγκριση με τις επόμενες ημέρες.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology.