...και να μην δούμε αυτό το φθινόπωρο χωρίς φουλάρι "αριστερούς" ή δεξιούς δικαιωματιστές φίλο-ευρωπαίους...

...γιατί μπορεί να μας βγάλουν έξω από την ΕΕ και το ευρώ--ΜΑΚΑΡΙ....
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/