Ξανάνοιωσε το Κινημα ναούμε

Σπύρος Σούρλας γεμάτος ευγνωμοσύνη
Ξανάνοιωσε το Κινημα ναούμε