Είναι η νέα δεξιά με τα δύο πρόσωπα...

Το να κατεβαίνουν αυτοί οι «αριστεροί» αρουραίοι στο δρόμο, μαζί με τους εργάτες, αυτό αποτελεί τον... έσχατο εξευτελισμό και την πλέον τραγική δυσφήμιση των εργατικών κινητοποιήσεων...


Με το πρόσωπο του στυγνού δολοφόνου και με το πρόσωπο του «προστάτη» των θυμάτων της...

Το να κατεβαίνουν αυτοί οι «αριστεροί» αρουραίοι στο δρόμο, μαζί με τους εργάτες, αυτό αποτελεί τον...
έσχατο εξευτελισμό και την πλέον τραγική δυσφήμιση των εργατικών κινητοποιήσεων...
Αναλυτικά στο "Ρεσάλτο"