Τίποτε δεν έχουμε σταθερό στην ζωή μας

Τίποτε δεν έχουμε σταθερό στην ζωή μας πέρα από τη στιγμή που ζούμε κι αυτά που κρατάμε στιγμιαία στα
χέρια μας.....