Η κότα και το μήλο

Η κότα και το μήλο
Μια κότα θέλει να πιάσει ένα μήλο που κρέμεται από ένα δέντρο. Έπειτα από πολλά αλματάκια θα τα καταφέρει!

Η κότα και το μήλο Πηγή: coremag.gr

Η κότα και το μήλο
Μια κότα θέλει να πιάσει ένα μήλο που κρέμεται από ένα δέντρο, μετά από πολλά αλματάκια θα τα καταφέρει!