Δευτέρα, Νοεμβρίου 25

666 παντού… πολλές οι «συμπτώσεις» … και ο … Χριστόδουλος, «σύμπτωση»;;; Το 666 βρισκεται παντου με κρυπτογραφημενο τροπο!!!!!! ΕΛΕΟΣ! (βίντεο)Η Νέα Εποχή χρησιμοποιεί τον αριθμό 666 και τους συμβολισμούς του επίμονα και αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια.
Τον χρησιμοποιεί είτε φανερά είτε συγκαλυμμένα, μα ο σκοπός είναι πάντα ίδιος: η εξοικείωση των ανθρώπων με το 666 αρχικά κι εντέλει η αποδοχή του (ως κάτι φυσιολογικό, ασήμαντο κι ακίνδυνο).
Καί άρα αφού χρησιμοποιείται παντού, θεωρεί τρελλό καί μεσαιωνικό νά μήν ισχύσει τό ίδιο σύστημα μέ τό 666 καί στίς Ταυτότητες.

Ξεκιναμε με τον  τρεις τετραετίες εκλεγμένο Δήμαρχο Λαμίας (1982, 1986,1990)Λάμπρος Παπαδήμας. Ο πρώτος Έλληνας Δήμαρχος στη θέση του αντιπροέδρου της Ένωσης Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης (C.C.R.E.) (1988 – 1990). Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ελληνικών Δήμων για την Ευρώπη (1990 – 1993).
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1996. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την περίοδο 1996 – 1998. Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας από το 1998.

Τί δήλωση έκανε γιά τίς Ταυτότητες
» Καλά αύτό νομίζω μάς γυρνάει στόν Μεσαίωνα, δηλαδή είναι τρελλό νά μιλάμε γία τήν Ταυτότητα καί νά άπομονώνουμε ότι μόνο γία τήν Ταύτοτητα δέν πρέπει νά ισχύει ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιατί το 666 έχει προκύψει από το φάσμα τό οποίο υπάρχει πάνω σέ κάθε έντυπο πού πρεπει νά μπεί μέσα σ΄ένα μηχανογραφικό σύστημα, γιά νά γίνει μία άναγνώριση.
Μού φαίνεται ότι είναι τρελλό νά ύπάρχουν άντιδρασεις γι’ αυτό. »Ό κύριος ύπουργός δήλωσε ότι τό 666 χρησιμοποιείται σάν άριθμός άναγνώρισης σέ όλη τήν μηχανογράφηση.
Καί άρα αφού χρησιμοποιείται παντού, θεωρεί τρελλό καί μεσαιωνικό νά μήν ισχύσει τό ίδιο σύστημα μέ τό 666 καί στίς Ταυτότητες.

Υ.Γ  Άς μάς άπαντήσουν γιατί ενώ στό δυαδικό σύστημα, ό άριθμός 5 συμβολίζεται μέ τό 101, στό σύστημα BAR CODE, αντιστοίχησαν τό 101 μέ τόν αριθμό 6.
 Άν παρεμένε όπως ήταν θά μιλάγαμε τώρα γιά 555 καί όχι γιά 666.

Ό ίδιος ό George Joseph Laurer πού άνακάλυψε στά 1973 τόν κώδικα UPC  BAR CODE , (UPC = Universal Product Code = Παγκόσμιος Κωδικός Προιόντων), έπιβεβαιώνει στήν έπίσημη ιστοσελίδα του http://www.laurerupc.com/ ότι οί 3 »    μπάρες» άσφαλείας (δύο παράλληλες μαύρες γραμμμές) στήν αρχή, στό μέσο καί στό τέλος όλων τών γραμμικών κωδικών, άντιστοιχούν στό 6-6-6.
Καί μάλιστα ίσχυρίζεται ότι δέν υπάρχει κάτι κακό σέ αυτό, καί ότι είναι απλά μία σύμπτωση πού δέν έχει καμμία σχέση μέ τό 666 τής Άποκάλυψης.
Έπίσης λέει ότι είναι άλλη μιά σύμπτωση, τό γεγόνος ότι τό όνομα του George Joseph Laurer, άποτελείται από 6-6-6 γράμματα.
Δείτε τί γράφει εδώ, στό Section 6 (Τμήμα 6) τής σελιδας του, (άλλη μία » σύμπτωση » μάλλον)…..
ΑΜΚΑ – Σύζευξις , σήματα πού παραπέμπουν άμεσα στό 666
1. Τό σήμα τού ΑΜΚΑ   (κάντε κλίκ πανω στήν φωτογραφία , γιά να δείτε καλύτερα τά ‘εξάρια).    2. Τό σήμα τού Σύζευξης   http://www.syzefxis.gov.gr/ φαίνονται καθαρα τα 6αρια
Είναι προφανές ότι ή παλιά κάρτα τού ΟΑΣ είναι ένα 666 έγγεγραμένο μέσα σέ ‘ισοκελές τρίγωνο.
Ε.ΥΔ.Α.Π. – Το σύμβολό της παραπέμπει στο 666Η Νέα Εποχή χρησιμοποιεί τον αριθμό 666 και τους συμβολισμούς του επίμονα και αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια. 
Τον χρησιμοποιεί είτε φανερά είτε συγκαλυμμένα, μα ο σκοπός είναι πάντα ίδιος: η εξοικείωση των ανθρώπων με το 666 αρχικά κι εντέλει η αποδοχή του (ως κάτι φυσιολογικό, ασήμαντο κι ακίνδυνο).
Απορίας άξιον, γιατί η Ε.ΥΔ.Α.Π. επέλεξε αυτό το σύμβολο. 
Τυχαίο; 
Σύμπτωση πάλι; 

Ή μήπως δεν υπάρχουν άλλοι συμβολισμοί για το νερό (ποτάμι, βρύση, κτλ.). 

Σε τελική ανάλυση τα αρχικά Ε.ΥΔ.Α.Π., δεν αρκούν για τον ορισμό της εταιρείας; 

Γιατί είναι απαραίτητο κι ένα σύμβολο;;


Κι όμως ο Χριστόδουλος – Προλογίζει τό βιβλίο ” 666 Βυζαντινοί ύμνοι στήν νεοελληνική »


Χριστόδουλος – ‘Αριθμός Ταυτότητος Η – 666944 , μιά περίεργη συμπτωση…..

 Σήμα CERN πού παραπέμπει στό 666


CERN – European Organization for Nuclear Research
O ‘Ευρωπαικός Όργανισμός Πυρηνικών μελετών


Τό σήμα του ‘αποτελείται ‘από 2 ‘επίπεδα σχεδίασης (layers), ‘αφαιρώντας τό κάτω ‘επίπεδο φαίνεται καθαρά ή παραπομπή στό 666.

Σήμα ‘Ολυμπιακών ‘αγώνων στή Σεούλ τό 1988 πού παραπέμπει στό 666

Κοζλοντούι – Πυρηνικό Έργοστασιο – Βουλγαρία – Σήμα πού παραπέμπει άμεσα στό 666
Τό Κυβερνητικό Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων καί ‘Αγροτικών ‘Υποθέσεων τής ‘Αγγλίας, πού ‘ασχολείται μέ τήν ‘εμφύτευση Microchip στά ζώα, έχει σήμα μορφή τού 666, τό ‘οποίο και διαφημίζει.
‘Η Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs) –  Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων καί ‘Αγροτικών ‘Υποθέσεων, είναι ‘ένας Κυβερνητικός ‘Οργανισμός τής ‘Αγγλίας, πού ‘ασχολείται καί μέ τήν ‘εμφύτευση Microchip στά ζώα.
Αυτή είναι η ‘επίσημη ‘Ιστοσελίδα του http://ww2.defra.gov.uk/
Τό σήμα του είναι μία ‘από τίς πολλές μορφές τού 666.

Ας δούμε τώρα πώς διαφημίζουν τό 666 καί μάλιστα 6 6άρια (δηλαδή τό 666666) στήν ‘επίσημη ‘Ιστοσελίδα τους, δίνοντας δήθεν παράδειγμα για τό πώς θά είναι ‘ο τύπος τών ‘ετικεττών πού μπαίνουν στό αυτί κάθε ζώου. 
Τά 6άρια ‘υπάρχουν σάν παράδειγμα στό herdmark, herd mark σημαίνει σήμα (χάραγμα) κοπαδιού. !!!
Δείτε καί τήν ‘επόμενη φωτογραφία ‘από τήν ίδια ‘Ιστοσελίδα, ‘όπου άναφέρεται ότι κάθε βοοειδές πού γεννήθηκε μετά τήν 1η ‘Ιανουαρίου τού 1998, θά πρέπει νά ‘έχει διπλή σήμανση μέ ‘ετικέττες (double ear tagging) ‘εγκεκριμένη ‘από τήν Defra. 
Τά ζώα θά ‘αναγνωρίζονται σέ ‘όλη τή διάρκεια τής ζωής τους μέ αυτό τόν ‘αριθμό.
Όλως τυχαίως (;) τό 1998 = 3 x 666 !!!

 Hemopure – ‘Υποκατάστατο αίματος γιά μεταγγίσεις κατασκευάζεται ‘από αίμα ‘αγελάδας.!!!

Κατασκευάστηκε τό πρώτο ‘υποκατάστατο αίματος γιά χρήση σέ Άνθρώπους καί ζώα.
 Λέγεται Hemopure καί κατασκευάζεται ‘απο τήν Biopure Corporation.
Τό Hemopure κατασκευάζεται ‘από αίμα ‘αγελάδας.!!! 
Περιέχει αιμοσφαιρίνη πού λαμβάνεται μετά ‘από ειδική ‘επεξεργασία ‘απο αίμα βοωειδών, ‘αφού αφαιρεθούν πιθανοί μεταδοτικοί, μολυσματικοί παράγοντες όπως βακτηρίδια, ιοί κ.α.
 Χορηγείται στούς ‘ασθενείς ‘ενδοφλέβια καί μεταφέρει ‘οξυγόνο στούς ‘ιστούς τού σώματος, πιό γρήγορα ‘από τά ‘ερυθρά αιμοσφαίρια.
Τό Hemopure έχει διάρκεια ζωής 36 μήνες ‘εκτός ψυγείου ‘ενώ τό ‘ανθρώπινο αίμα 30 μέρες. 
‘Εχει όμως μικρή διάρκεια δράσης. 
Διαρκεί μόνο γία 1-2 μέρες, ενώ τό μεταγγιζόμενο ‘ανθώπινο αίμα γία 30. 
Τό ‘υποκατάστατο αυτό δέν περιέχει πλάσμα καί αιμοπετάλια πού περιέχει τό ‘ανθρώπινο αίμα.
Τό Hemopure ‘εγκρίθηκε γιά χρήση σέ ‘Ανθρώπους στήν Νότιο ‘Αφρική τόν ‘Απρίλιο τού 2001, μέ τήν ‘ονομασία Hemoglobin-glutamer 250 (Bovine).
Στά ζώα χρησιμοποιείται ΄γιά τήν άναιμία τών σκύλων ‘ανεξάρτητα από τήν αιτία πού τήν προκαλεί.
‘Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό σήμα τής ‘εταιριάς Biopure Corporation, πού παρασκευάζει τό Hemopure. 
Είναι μία Πεντάλφα πού καταλήγει στό κέντρο σ’ ένα ‘αντεστραμμένο πεντάγωνο, πού σχηματίζεται ‘απο ένα κόκκινο 66666, 5 6ρια στήν σειρά.
GOOGLE CHROME 
Άρκετή όμοιότητα τού σήματος τού Chrome τής Google, μέ τόν αριθμό 666.
Λάβαμε από έναν άναγνώστη τό παρακάτω σχόλιο στό άρθρο μας Όλυμπιακοί Άγώνες Λονδίνου 2012 – 
Τό σήμα τους παραπέμπει στήν λέξη Zion (Σιών) πολύ περισσότερο, παρά στόν άριθμό 2012.
» για σχολιάστε και τον υπερκολοσσό g-o-o-g-l-e και την εφαρμογή του για περιήγηση στο διαδίκτυο με όνομα c-h-r-o-m-e…
βλέπετε κάτι ύποπτο στο σήμα του? »
Τό Chrome (6 γράμματα) είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης ιστού (internet) τής Google , πού φιλοξενεί έφαρμογές τόσο γιά τόν browser τής Google, όσο καί γιά τό έπερχόμενο λειτουργικό σύστημα.
Η Google (6 γράμματα), είναι ή μεγαλύτερη μηχανή άναζήτησης παγκόσμια.
Ξεκίνησε σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Larry Page και τον Sergey (6 γράμματα) Brin το 1996 για μια μηχανή αναζήτησης.
Η λειτουργία της ξεκίνησε στις 27 Σεπτέμβριου του 1998 (1998 = 3 χ 666 ).
Η λέξη «Google» προήλθε από αναγραμματισμό της λέξης Googol (6 γράμματα), η οποία εκφράζει μαθηματικό όρο τον οποίο εισήγαγε ο Milton (6 γράμματα) Sirotta και σημαίνει το «1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά». Με τον όρο αυτόν η Google επιθυμεί να υποδηλώσει την αποστολή της εταιρίας να οργανώσει το τεράστιο πλήθος πληροφοριών του Ίντερνετ.
Έρευνες αγοράς έδειξαν ότι τον Απρίλιο του 2007, η Google Inc. ανέλαβε την πρωτοκαθεδρία ως η διασημότερη εταιρία παγκοσμίως, εκτοπίζοντας έτσι τη Microsoft.
Όπως βλέπετε από τό σήμα τού Chrome, ύπάρχει άρκετά μεγάλη όπτική συσχέτιση μέ τόν άριθμό 666.
Το 27% των επεκτάσεων του Google Chrome επιτρέπει την κλοπή δεδομένων.
Το 27% των επεκτάσεων του Google Chrome που εξετάστηκαν βρέθηκαν ευάλωτα στην κλοπή δεδομένων (κωδικοί πρόσβασης, ιστορικό κλπ) και ειδικά μέσω κακόβουλων ιστοσελίδων ή επιθέσεων μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου.
Τρείς ερευνητές ασφάλειας ανέλυσαν 50 από τις δημοφιλέστερες επεκτάσεις του Chrome και άλλες 50 από τυχαία επιλογή.
Ένας από τους ερευνητές ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για ευπάθειες JavaScript injection στους πυρήνες των επεκτάσεων, η εισαγωγή script injection στον πυρήνα δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της επέκτασης. 
Προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους οι ερευνητές παρουσίασαν εικόνες οι οποίες απεδείκνυαν τις ευπάθειες.
Η Vodafone στην κινητή σύνδεση της ( mobile connect) με το internet χρησιμοποιεί την θύρα (port)666!!!!!
Λοιπόν κάθε υπολογιστής για να συνδεθεί στο διαδύκτιο,δηλαδή με έναν άλλον υπολογιστή ανταλλάσει κάποια πακέτα δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούν ενα βασικό πρωτόκολλο που εξασφαλίζει και πιστοποιεί την επικοινωνία. Το TCP (transmission control protocol). Κάθε πακέτο TCP περιλαμβάνει και μια κεφαλίδα στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του πακέτου. 
Ανάμεσα σε αυτα μπορει κανεις να εντοπισει την θυρα του αποστολεα (θυρα πηγης -source port)απο την οποια ξεκίνησε το πακετο δεδομένων και την θυρα του παραλήπτη (θυρα προορισμού-destination port) στην οποία κατευθύνεται. 
Ο Οργανισμός IANA (internet assigned numbers authority) έχει καθορίσει την χρήση  για την οποία προορίζεται κάθε πόρτα.
Και για να καταλάβετε ένα παραδειγμα ειναι οτι οι ιστιοδελιδες το γνωστο σε ολους μας Http (Hyper Text Transfer Protocol) δηλαδη πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου), χρησιμοποιουν την θυρα (port) 80   

Η Vodafone ‘εκτός ‘από τήν σταθερή σύνδεση στό Internet, προσφέρει τήν δυνατότητα στούς πελάτες τής νά ‘εχουν καί κινητή – ‘ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιώντας ένα USB Stick, ένα ‘εξάρτημα δηλαδή πού συνδέεται μέ τόν ‘υπολογιστή σέ μιά Θύρα USB.
Τό ‘ιδιαίτερα περίεργο μέ τήν συγκεκριμένη κινητή σύνδεση (Vodafone Mobile Connect), είναι ότι χρησιμοποιεί σάν Θύρα ‘επικοινωνίας τήν Θύρα (Port) 666. !!! . ‘Οποιος ‘υπολογιστής χρησιμοποιεί τήν συγκεκριμένη σύνδεση θά πρέπει νά συνδεθεί μέ τήν Θύρα προορισμού – παραλήπτη (Destination Port) 666. !!!
Δείτε τήν ‘ακόλουθη φωτογραφία, πού τό τοίχος προστασίας (Firewall) τού ‘υπολογιστή, τής ‘εταιρίας Zone Alarm, ‘ανιχνεύει τήν σύνδεση καί΄»ρωτάει» τόν χρήστη ‘αν θά τήν ‘επιτρέψει.
Καθίσταται πλέον ξεκάθαρο ότι μόνο τυχαίο δέν είναι τό περίεργο σήμα τής Vodafone, ‘αφού γιά λόγους πού οί ίδιοι ίσως μόνο γνωρίζουν(;), ‘επελέγη καί η Θύρα (port) 666, σάν πύλη εισόδου στό διαδύκτιο (internet), κάνοντας έτσι καί τόν πιό καλοπροαίρετο ή ‘ανυποψίαστο, ‘ιδιαίτερα καχύποπτο…

Πολύς λόγος έχει γίνει στό παρελθόν γιά τό σήμα τής Vodafone.
Είναι όλοφάνερη ’η ‘ομοιότητα τού σήματος τής Vodafone, μέ τό κεντρικό τμήμα στό σήμα τής ΚΚΚ (Ku Klux Klan) καί στό σχήμα καί στο χρώμα.’Επίσης ‘υπαρχει ‘οπτική συσχέτιση μέ τόν ‘αριθμό 6.
Στήν πραγματικότητα είναι τό λεγόμενο – blood drop – μία σταγόνα αίματος . 
Σύμφωνα μέ τίς θεωρίες τής Ku Klux Klan , άντιπροσωπεύει τό αίμα πού έχυσε ό ‘Ιησους Χριστός σάν θυσία στήν ” Λευκή Άρεία Φυλή” .
Ο κόσμος στό σήμα της βλέπει μιά παραπλήσια μορφή τού ‘αριθμού 6, οπότε όταν ‘εμφανίζονται σέ διαφημίσεις τρία τέτοια σήματα στή σειρά, η εμφανιζόμενη εικόνα έχει αρκετή σχέση μέ τό 666 τής ‘Αποκαλύψεως
Trilateral Commission
Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία γιά τήν Τριμερή ‘Επιτροπή (Trilateral Commission), πού ‘ιδρύθηκε τόν ‘Ιούλιο τού 1973, ‘από τόν David Rockefeller .
Τό σήμα τής Τριμερούς ‘Επιτροπής ‘εκ πρώτης όψης, φαίνεται νά ‘αποτελείται ‘από 3 βέλη πού συγκλίνουν πρός ένα κοινό κέντρο.έ μιά πιό προσεκτική παρατήρηση, βλέπουμε ‘εάν ότι ‘εάν ‘απομονώσουμε καθένα άπό αυτά τά βέλη, τό σχήμα τους θυμίζει ‘αρκετά τόν ‘αριθμό 6. 
Οπότε βάζοντας καί τά 3 στή σειρά παίρνουμε τό παρακάτω σχήμα πού παραπέμπει άμεσα στόν ‘αριθμό 666. 
Ο Λουκάς Παπαδήμος, είναι μέλος τού συγκεκριμένου ‘Οργανισμού.
Το 666 βρισκεται παντου με κρυπτογραφημενο τροπο!!!!!!

Βιντεο 1

Βιντεο 2

Επίσης 
 – Οι τραπεζικες καρτες της Εθνικης Τραπεζας της Αυστραλιας εχουν πανω τους το 666
– Οι καινουργιες καρτες της Αμερικης αρχιζουν απο 666
– Οι υπολογιστες του Sears, Belk, J.C. Penney και Montgomery Ward, απιτουν για τις συναλλαγες τον αριθμο 666
– Οι υπολογιστες Lear Siegler εχουν πανω την σφραγιδα 666
– Οι καρτες καποιας εταιριας τηλεφωνου στην Αμερικη, εχουν κωδικα το 666
– οι καρτες της επιλεκτικης εταιριας της Αμερικης εχουν πανω το 666
– οι πλακες αυτοκινητου για τους Αραβες που μενουν στα Ιεροσολυμα, αρχιςουν απο 666
– Η εταιρια Master Card, αρχισε να χρησιμοποιει το 666 ηδη απο το 1980
– Η προταση World Wide Web μας δινει στα εβραικα το «VAV», του οποιου η αριθμητικη αξια ειναι το 6 (WWW = 666)
και αυτα δεν ειναι τιποτα. 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ 666 ΕΠΑΝΩ. 
Οχι γραμενο καθαρα, αλλα πανω στα Code Bars (αυτες τισ γραμμες που μας δινουν την τιμη του ταδε προιοντος)
Επισης, καποια Αμερικανικη εταιρια εβγαλε στην αγορα καποια Microchip (τα λεγομενα Digital Angel), τα οποια μπαινουν στον οργανισμο μας μετα απο επεμβαση (και κοστιζουν περι τα 200 $…), και τα οποια περιεχουν διαφορες πληροφοριες για την υγεια μας, κτλ. 
Οι κατασκευαστες υτποστηριζουν πως κατι τετοιο ειναι πολυ χρησιμο, εφοσον σε περιπτωση που παθουμε κατι και χρειαστει να μπουμε στα επειγοντα, δεν χανουν χρονο οι γιατροι να ψαχνουν το αρχειο μας…
Επισης, προκειται η χρηση αυτου του τσιπ να επεκταθει και με τη χρηση GPS, δηλαδη σε περιπτωση που χαθουμε καπου (λέμε τωρα !), να μπορεσουν να μας βρουν μεσω τη χρηση δορυφορου !
Αυτη τη στιγμη, εκατονταδες αμερικανοι περιμενουν να τους χωσουν ενα τετοιο τσιπ…
Τρομαχτικο ετσι ? Και μαλιστα μαντεψτε ! Αυτο που δεν ειπαν οι κατασκευαστες, το οποιο ομως φαινεται εαν ριξετε μια ματια στο τσιπ, ειναι οτι βασιζεται εξ ολοκληρου πανω στο 666 ! Ακομα και το Serial Number ειναι 666.
Δυστυχως οπως βλεπω, αυτα που λεγονται στην αποκαλυψη επαλιθευονται…
ΑΥΤΟ ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;;; ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ… 666!!! 
ΤΟ ΕΔΕΙΧΝΑΝ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ…
Σε πλάνα του Al Jazeera, από τις προσπάθειες των διασωστών να βρουν ζωντανούς ανθρώπους ανάμεσα στα ερείπια που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στο Νεπάλ, μια εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλεί ερωτηματικά.
Ανάμεσα στους σεισμόπληκτους, που παρακολουθούν την επιχείριση διάσωσης, διακρίνεται ένας άνθρωπος που φέρει στην πλάτη του ένα τεράστιο τσουβάλι που φέρει λογότυπο τον αριθμό 666 μέσα σε κόκκινο φόντο ανάμεσα σε δύο κλάδους ελιάς, δηλαδή κλάδους – στεφάνι δόξας.
Το πλάνο «παίζει» για μερικά δευτερόλεπτα μόλις στο ρεπορτάζ, αλλά είναι εμφανέστατο, αφού γεμίζει την οθόνη.
Μάλιστα οι χρήστες του YouTube το παρατήρησαν και έχουν κάνει τα σχόλιά τους:
«Τι τρέχει με τον αριθμό 666; Υποτίθεται ότι θα θύματα πρέπει να πουλήσουν την ψυχή τους στον σατανά για μία κούπα ρύζι», γράφει ένας χρήστης.
«666; Πάνω σε ένα τσουβάλι;», απορεί ο αμέσως επόμενος. Ο τρίτος θεωρεί ότι το Al Jazeera θέλει να περάσει κάποιο κρυφό μήνυμα…Πηγή

attikanea.blogspot.com
corfiatiko