Δες το αλλιώς

Τέλειο παράδειγμα ανοχής!
Πολύ καλό και φιλοσοφημενο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.