Η αλήθεια για τον Έβρο και την εισβολή αλλοδαπών

 Η μαρτυρία ενός στρατιωτικού που υπηρετεί εκεί!


Σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από άγνωστο σε μένα Έλληνα στρατιωτικό που υπηρετεί στον Έβρο, το οποίο παραθέτω αυτούσιο, με την επισήμανση ότι στη Ζ.Α.Π. (Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως) απαγορεύεται η είσοδος ακόμα και Ελλήνων, με εξαίρεση τους αγρότες της εκάστοτε περιοχής, πόσο μάλλον αλλοδαπών.
Υπενθυμίζεται η περιπέτεια των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που εισήλθαν παράνομα σε αντίστοιχη στρατιωτική περιοχή.
Ακολουθεί το μήνυμα του Έλληνα στρατιωτικού:
Κύριε Σάββα καλησπέρα.... 
κατάγομαι από τον .....! 
Είμαι στρατιωτικός και υπηρετώ στον Έβρο! 
Η κατάσταση είναι τραγική... 
Δεν έχω δικαίωμα ούτε να τους αποτρέψω να εισέλθουν, ούτε να τους διώξω, ούτε να κάνω οποιαδήποτε ενέργεια για να τους προειδοποιήσω ότι εισέρχονται σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή και ότι εισέρχονται παράνομα στην χώρα μου! 
Δεν έχω καν το δικαίωμα να τους συλλάβω! 
Δεν υπάρχει Ζ. Α. Π. (Ζώνης Ασφαλείας Προκαλύψεως).
Γιατί το μόνο που μπορώ να κάνω με βάση τις διαταγές, είναι  να πάρω την συνοριοφυλακή!
Για να τους... υποδεχθούμε όλοι μαζί...
Τα διαβατήριά τους είναι καμένα και δηλώνουν ό,τι θέλουν.
Επίσης δηλώνουν ότι τάχα δεν έχουν κινητά.... και πάει λέγοντας... 
Αυτά και να ....
Όσον αφορά τη Ζώνη Ασφαλείας Προκαλύψεως, παραθέτω σχετικό κείμενο της ιστοσελίδας Onalert, θέτοντας το ερωτηματικό :
Αν ο στρατός εκτελεί την αποστολή του σε σχέση με την Ζ.Α.Π. και αν όχι, με τίνος διαταγές το πράττει:

Ζώνη Ασφαλείας Προκαλύψεως
Όλα τα φυλάκια-παρατηρητήρια που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Έβρου, ανήκουν στα λεγόμενα «Τάγματα προκαλύψεως».
Να σημειώσουμε εδώ ότι η περιοχή που ελέγχουν όλα τα φυλάκια-παρατηρητήρια κατά μήκος του ποταμού αποκαλείται Ζώνη Ασφαλείας Προκαλύψεως (ΖΑΠ) και εκτείνεται από τις δυτικές όχθες του ποταμού μέχρι και 500 μέτρα, μέσα στο ελληνικό έδαφος.
Στο προσωπικό που επανδρώνει τα φυλάκια-παρατηρητήρια της ΖΑΠ περιλαμβάνονται έφεδροι οπλίτες υπαξιωματικοί και δόκιμοι αξιωματικοί, επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ), μόνιμοι υπαξιωματικοί του Πεζικού και αξιωματικοί.
Οι έφεδροι οπλίτες και υπαξιωματικοί που τοποθετούνται σε κάθε ένα από αυτά, παραμένουν εκεί κατά κανόνα μέχρι το τέλος της θητείας τους και αυτό έχει καθιερωθεί για ευνόητους λόγους…
Με το τέλος της αρχικής εκπαίδευσής τους και της περιόδου προσαρμογής (μετά την τοποθέτησή τους στο εκάστοτε φυλάκιο-παρατηρητήριο), αρχίζουν να εκτελούν καθήκοντα προκαλύψεως.
Σε αυτά περιλαμβάνονται η παρατήρηση, η διεξαγωγή περιπολιών, το στήσιμο ενέδρας, η αντιμετώπιση και η σύλληψη λαθρομεταναστών και η χρήση των διαθέσιμων συστημάτων για την εκτέλεση όλων αυτών των αποστολών όπως διοπτρών, πυξίδων και χαρτών.
Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ε.Σ. έχει αποκλειστικά και μόνο καθήκοντα αντιμετώπισης, αποτροπής εισόδου.
Η αποτροπή της εισόδου γίνεται μέσω της συνεχούς παρουσίας περιπόλων στις όχθες του ποταμού Έβρου. Απέναντι εκτείνεται η πεδιάδα του ποταμού Έβρου από την Τουρκική πλευρά και με γυμνό μάτι διακρίνονται και ορισμένα χωριά και οικισμοί.
Τα φυλάκια-παρατηρητήρια εκτός από τις περιπόλους που βγάζουν για την επιτήρηση του τομέα ευθύνης τους, επιβλέπουν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της παραποτάμιας περιοχής με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης.
Η εμπειρία που αποκτάται από το προσωπικό στην διεξαγωγή τέτοιων αποστολών είναι αρκετά πολύτιμη για να επιτρέπει συχνές μεταθέσεις και αποσπάσεις, η δε «βαρύτητα» της αποστολής των φυλακίων-παρατηρητηρίων δεν επιτρέπει λάθη..
Απαιτείται εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση των διαδικασιών ασφάλειας.
Πρωτίστως όμως αυτό που χαρακτηρίζει το σύνολο του προσωπικού είναι το υψηλό ηθικό και η αίσθηση ευθύνης της αποστολής του απέναντι σε όλους τους Έλληνες..
Γι αυτό όλοι μας τους οφείλουμε πολλά….
ΠΗΓΗ

 https://shmantikanea.blogspot.com