Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας

Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας είναι μοναδικό... Πάντα αφήνει κάτι από τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από εμάς...