Είναι άρρωστοι και επικίνδυνοι πλέον για το Έθνος των Ελλήνων!


Οι τούρκοι, έβαλαν τη σημαία τους σε ελληνική νησίδα στον Έβρο ποταμό ! Οι δικοί μας -λέει- τους “λόκαραν”. Δεν πάτε καλά εκεί στον Έβρο. Να πείτε στους “στρατηγούς” σας, να εξεταστούν κατεπειγόντως σε γιατρό! Είναι άρρωστοι και επικίνδυνοι πλέον για το Έθνος των Ελλήνων!


Είναι άρρωστοι και επικίνδυνοι πλέον για το Έθνος των Ελλήνων!