Καλή χρονιά Έλληνες! Καλή λευτεριά στην Πατρίδα μας


Καλή χρονιά Έλληνες!
Καλή λευτεριά στην Πατρίδα μας
Αξιοπρέπεια & ψωμί στο Λαό μας!

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο