Στο άνθισμα κάθε λουλουδιού

Στο άνθισμα κάθε λουλουδιού καθρεφτίζεται το χαμόγελο της ζωής...


Μαρίζα Τσιτμή