Λέσβος: Σχημάτισαν ένα μεγάλο "όχι" και μία ελληνική σημαία στη θέση που σχεδιάζεται δομή μεταναστών...