Τώρα με τον Αρούλη στο ΣΦΥΡΙΖΑ... έτοιμος ο σοσιαλισμός!

Γερά γερά να φύγει η δεκσά μαζί με τον Σπηλιωτόπουλο!

Σεμνός και ταπεινός ο Αρούλης στις κερκίδες για τον νέο του αρχηγό...
Γερά γερά να φύγει η δεκσά μαζί με τον Σπηλιωτόπουλο
Ρε γελάει ο κόσμος που έχετε μαζέψει κάθε τελειωμένο...
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/