Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ! ΑΝΟΙΓΟΥΝ τα ειρηνοδικεία για να προχωρήσουν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις από τις τράπεζες...