ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ; ΜΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ ΕΡΤ;