Οδηγίες για ασθενείς με COVID-19 που εξέρχονται από το νοσοκομείο

Οδηγίες για ασθενείς με COVID-19 που εξέρχονται από το νοσοκομείο
Εάν ο ασθενής επιστρέφει στην οικία του από νοσοκομείο, ο ΕΟΔΥ συστήνει: Συνέχιση απομόνωσης, μέχρις ότου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διακοπή της, με περιορισμό του ασθενή σε δικό του δωμάτιο με καλό αερισμό, χρησιμοποίηση απλής χειρουργικής μάσκας, αποφυγή στενής επαφής με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, χωριστά γεύματα,
καλή υγιεινή των χεριών.
Εάν ο ασθενής επιστρέφει σε δομή φροντίδας υγείας πασχόντων/ηλικιωμένων: Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των μέτρων προφύλαξης: Επιστροφή του ασθενή σε δομή φροντίδας που διαθέτει κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και δυνατότητα τήρησης των μέτρων προφύλαξης που συστήνονται για τη φροντίδα ασθενών με COVID-19 και παραμονή, ιδανικά, σε χώρο που προορίζεται ειδικά για τη φροντίδα ασθενών με COVID-19.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των προφυλάξεων, αλλά ο ασθενής εξακολουθεί να έχει επίμονα συμπτώματα COVID-19 (π.χ. επίμονο βήχα): Περιορισμός του ασθενή σε μονόκλινο δωμάτιο και χρήση απλής χειρουργικής μάσκας κατά τη διάρκεια της παροχής φροντίδας, μέχρι την πλήρη υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων ή την πάροδο 14 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, οποιοδήποτε από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για διακοπή των μέτρων προφύλαξης και τα συμπτώματα του ασθενούς έχουν υποχωρήσει: δεν χρειάζεται περιορισμός λόγω του ιστορικού COVID-19.
Κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων σε ασθενή με ήπια συμπτώματα COVID-19 ο οποίος δεν χρειάστηκε νοσηλεία και παρέμεινε για φροντίδα κατ’ οίκον
Πάροδος τουλάχιστον τριών 24ώρων από την ανάρρωση (υποχώρηση πυρετού χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών και βελτίωση συμπτωμάτων αναπνευστικού)
ΚΑΙ
Πάροδος τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων
Κριτήρια διακοπής των προφυλάξεων για ασυμπτωματικά άτομα με εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID-19
Τελείως ασυμπτωματικά άτομα με εργαστηριακή επιβεβαίωση λοίμωξης COVID-19 μπορούν να διακόψουν την απομόνωση στην οικία τους, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα της πρώτης εργαστηριακής επιβεβαίωσης COVID-19 και δεν έχουν εμφανίσει εν τω μεταξύ οποιοδήποτε σύμπτωμα νόσου.
Προφυλάξεις τήρηση των μέτρων υγιεινής μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης
Με βάση τις αυξανόμενες αναφορές σχετικά με την παρατεταμένη αποβολή του ιού στα κόπρανα αναρρωνυόντων ασθενών, συστήνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις και αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής, ακόμα και μετά τη λήξη της περιόδου απομόνωσης.