Τετάρτη, Μαΐου 6

Φαίδων Βόβολης: «Ὁ ὑγιής δέν χρήζει μάσκας! – Τώρα τά παιδιά εἶναι… ἀθῶα;»

Ἀγαπημένες φίλες, Ἀγαπημένοι φίλοι:
Θά σχολιάσουμε κάποια τελευταία,τελευταῖα νέα γιά τήν κατάσταση πού βρισκόμαστε:
-Ἀπό δευτέρα ξεκινᾶ κάποια θεωρητική χαλάρωση τῶν μέτρων,μέ τήν ἐπιβολή-!-μάσκας σέ κλειστούς χώρους.
Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου ἔχει ἀλλάξει ἤδη 3 φορές γνώμη,μέ τά ‘όχι’νά διαδέχονται τά ‘ναι’γιά τήν μάσκα.
Ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ λέμε σταθερά πώς ἡ μάσκα δέν ἀποτρέπει τίποτα καί ἐνίοτε εἶναι καί ἐπιβλαβής.
Ὁ ΠΟΥ εἶναι σαφής·ὁ ὑγιής δέν χρήζει μάσκας(εικ.2)
Οἱ μάσκες φτιάχτηκαν γιά νά ἀποφεύγεται ἡ ἐξ ἐπαφῆς μετάδοση μικροβίων μέ ὑγρά,απο τόν χειρουργό πρός τόν ἀνοικτό χειρουργούμενο ἀσθενῆ.
Ἡ ἐπιβολή μέ πρόστιμο εἶναι ἄστοχη καί ἐνάντια στήν προσωπική ἐλευθερία.
-Ἄλλο θέμα εἶναι τά παιδιά,πού ἀπό’πυρηνοκίνητες’ βόμβες μετάδοσης τοῦ ἰοῦ,ἐξελίχθηκαν σέ ἐντελῶς ἀθώα καί μή μεταδίδοντα τόν ἰό.
Ἐφ ὅσον ἰσχύει αὐτό(πού ἰσχύει),τότε νά ἀνοίξουν ἄμεσα τά σχολεῖα.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιός ἰός διαχρονικά καί παγκόσμια ἦταν τόσο μεταδοτικός,ἀλλά τά παιδιά δέν μετέδιδαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον;
Τόσο ἐπιλεκτικό ἰό δέν εχω ξανασυναντήσει…
Εἶπαν πώς ἕνα παιδί μέ τόν ἰό,συναγελάστηκε μέ 112 ἄτομα καί δέν κόλλησε κανεις!
Καί ὑπάρχουν ἀκόμα μέτρα;
Ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ κρατήσαμε σταθερή στάση ἀπό τήν πρώτη ὥρα.
Καί ὅτι εἴπαμε δέν τό ἀλλάξαμε καί βγαίνουν ὅλα,μαρτυρικά ἕνα-ἕνα.
-Στήν 3η φωτό παρατηροῦμε στά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ,νά δείχνουν σαφῶς πώς οἱ θάνατοι ἀπό ἰώσεις,τό 2014-15 ἦταν 4161 στήν Ἑλλάδα!
Τό 2017 ἦταν 3544.
Ἀναληθεῖς οἱ ἀριθμοί;
Παραπλανητικοί;
Τά ἐπίσημα στοιχεῖα εἶναι.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί δέν κλειστήκαμε μέσα τότε;
Τότε δέν μᾶς ἔνοιαζαν οἱ εὐπαθεῖς;
Οἱ παπποῦδες μας,οἱ γιαγιάδες μας δέν εἶχαν τήν ἀξία πού ἀπέκτησαν τό 2020;
Ἤμασταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ&ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ὡς κράτη τότε;(ἄρα κάθε χρόνο).
Ἡ ἀπάντηση λοιπόν στό ἐρώτημα ‘τι θά γινόταν ἄν δέν κλείναμε’εἶναι:
Ὅτι στή Σουηδία.
Ὅτι σ ὅλον τόν πλανήτη ὡς πέρσι.
Νά μήν ξεχνᾶμε οτι ΔΕΝ πρέπει νά ἀποδείξουμε ἐμεῖς πώς δέν θά αποβίωναν τόσοι,μά τό παγκόσμιο σύστημα καλεῖται νά ἀποδείξει πού στηρίχτηκε πώς θά αποβίωναν τόσοι καί μᾶς ὁδήγησαν σ εναν ἀνεξήγητο εγκλεισμο.
Στά μαθηματικά μοντέλα;
Ὑπάρχει κατι ἀνάλογο ἀποδεδειγμένο ἰατρικά στά ἰατρικά χρονικά;
Ἀναπόδεικτο.
Ἀνερμήνευτο.
-Στήν Ἰταλία παρά τό δίμηνο lockdown παραμένουν πολλοί οἱ νεκροί ἀνά ἡμέρα.
Εἶναι ἐπειδή δέν πρόλαβαν νά κλείσουν;
2 μῆνες μετά;
Ἁπλά αὐτοί οἱ νεκροί,ὅπως καί σ ὅλον τόν πλανήτη ,εἶναι νεκροί ἀπό ἄλλες αἰτίες.
Αὐτό δείχνει καί τήν ἀποτυχία τοῦ ἐγκλεισμοῦ.
Τό εἶπε καί στήν Ἰταλική βουλή ὁ sign.Sgarbi:τό 96,3% τῶν νεκρῶν ἦταν ἀπό ἄλλα αἴτια.
Ἡ ὅποια ἴωση ὡς κερασακι στήν τούρτα θά τούς σκότωνε.
Αὐτό πού συμβαίνει πάντα δηλαδή.
-Πώς εἶπε ὁ ΠΟΥ;
Ἡ Σουηδία εἶναι τό μοντέλο πού θά ἀκολουθήσουμε γιά τήν ἐπιστροφή στήν κανονικότητα(εικ.4);;
Μά νόμιζα πώς δέν εἶχαν πετύχει.
-Συμφωνῶ μέ τόν ἔμπειρο παρουσιαστή τῆς τηλεόρασης πού ἀνέφερε πώς θά πρέπει νά τιμωροῦνται ποινικά οἱ αναλήθειες στό f/b.
Καί τό προχωράω πιό πέρα·
Ἐξίσου νά τιμωροῦνται καί οἱ αναλήθειες στήν TV καί στά ΜΜΕ!
-Καλῶ τήν Ἑλληνική κυβέρνηση νά σταθει κοντά στόν κόσμο,νά τόν στηρίξει.
Μιά κυβέρνηση εἶναι μέρος τοῦ λαοῦ,ἐκπρόσωπός του καί ὀφείλει νά δρᾶ συμβουλευτικά κι οχι τιμωρητικά ἀπέναντί του.
Ὅπως ἡ Σουηδική κυβέρνηση.
Παρακαλῶ νά μήν φέρει ἀντιμέτωπους τούς ἀστυνομικούς μέ τόν πολίτη καί θετουν πρόστιμα γιά μιά μή παράνομη πράξη ὅπως ἡ μάσκα.
Οἱ Ἕλληνες δέν θά δεχθοῦν τήν καθυπόταξή τους στήν παγκοσμιοποίηση.
Θά ἀντιδράσουν.
Ὅσο κι ἄν ὁ διεθνισμός προσπαθήσει νά χτυπήσει τήν ἐλευθερία τους,τήν ἀνεξαρτησία τους,τό θρησκευτικό καί ἐθνικό τους ὑπόβαθρο καί συναίσθημα,
ΕΝΑ νά θυμᾶστε:θά ἀντιδράσουν!
Ἀργά ἤ γρήγορα.
Ὁ καθένας κρίνει πώς θά προστατέψει τὸν ἑαυτό του.
Θέλουμε τήν ἐλευθερία ἐπιλογῶν μας πίσω.
Θέλουμε τίς ζωές μας στά χέρια μας.
Καλό βράδυ.
sportime.gr
orthodoxia-ellhnismos.gr

Φαίδων Βόβολης: «Ὁ ὑγιής δέν χρήζει μάσκας! – Τώρα τά παιδιά εἶναι… ἀθῶα;»

Ἀγαπημένες φίλες, Ἀγαπημένοι φίλοι:
Θά σχολιάσουμε κάποια τελευταία,τελευταῖα νέα γιά τήν κατάσταση πού βρισκόμαστε:
-Ἀπό δευτέρα ξεκινᾶ κάποια θεωρητική χαλάρωση τῶν μέτρων,μέ τήν ἐπιβολή-!-μάσκας σέ κλειστούς χώρους.
Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου ἔχει ἀλλάξει ἤδη 3 φορές γνώμη,μέ τά ‘όχι’νά διαδέχονται τά ‘ναι’γιά τήν μάσκα.
Ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ λέμε σταθερά πώς ἡ μάσκα δέν ἀποτρέπει τίποτα καί ἐνίοτε εἶναι καί ἐπιβλαβής.
Ὁ ΠΟΥ εἶναι σαφής·ὁ ὑγιής δέν χρήζει μάσκας(εικ.2)
Οἱ μάσκες φτιάχτηκαν γιά νά ἀποφεύγεται ἡ ἐξ ἐπαφῆς μετάδοση μικροβίων μέ ὑγρά,απο τόν χειρουργό πρός τόν ἀνοικτό χειρουργούμενο ἀσθενῆ.
Ἡ ἐπιβολή μέ πρόστιμο εἶναι ἄστοχη καί ἐνάντια στήν προσωπική ἐλευθερία.
-Ἄλλο θέμα εἶναι τά παιδιά,πού ἀπό’πυρηνοκίνητες’ βόμβες μετάδοσης τοῦ ἰοῦ,ἐξελίχθηκαν σέ ἐντελῶς ἀθώα καί μή μεταδίδοντα τόν ἰό.
Ἐφ ὅσον ἰσχύει αὐτό(πού ἰσχύει),τότε νά ἀνοίξουν ἄμεσα τά σχολεῖα.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιός ἰός διαχρονικά καί παγκόσμια ἦταν τόσο μεταδοτικός,ἀλλά τά παιδιά δέν μετέδιδαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον;
Τόσο ἐπιλεκτικό ἰό δέν εχω ξανασυναντήσει…
Εἶπαν πώς ἕνα παιδί μέ τόν ἰό,συναγελάστηκε μέ 112 ἄτομα καί δέν κόλλησε κανεις!
Καί ὑπάρχουν ἀκόμα μέτρα;
Ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ κρατήσαμε σταθερή στάση ἀπό τήν πρώτη ὥρα.
Καί ὅτι εἴπαμε δέν τό ἀλλάξαμε καί βγαίνουν ὅλα,μαρτυρικά ἕνα-ἕνα.
-Στήν 3η φωτό παρατηροῦμε στά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ,νά δείχνουν σαφῶς πώς οἱ θάνατοι ἀπό ἰώσεις,τό 2014-15 ἦταν 4161 στήν Ἑλλάδα!
Τό 2017 ἦταν 3544.
Ἀναληθεῖς οἱ ἀριθμοί;
Παραπλανητικοί;
Τά ἐπίσημα στοιχεῖα εἶναι.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί δέν κλειστήκαμε μέσα τότε;
Τότε δέν μᾶς ἔνοιαζαν οἱ εὐπαθεῖς;
Οἱ παπποῦδες μας,οἱ γιαγιάδες μας δέν εἶχαν τήν ἀξία πού ἀπέκτησαν τό 2020;
Ἤμασταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ&ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ὡς κράτη τότε;(ἄρα κάθε χρόνο).
Ἡ ἀπάντηση λοιπόν στό ἐρώτημα ‘τι θά γινόταν ἄν δέν κλείναμε’εἶναι:
Ὅτι στή Σουηδία.
Ὅτι σ ὅλον τόν πλανήτη ὡς πέρσι.
Νά μήν ξεχνᾶμε οτι ΔΕΝ πρέπει νά ἀποδείξουμε ἐμεῖς πώς δέν θά αποβίωναν τόσοι,μά τό παγκόσμιο σύστημα καλεῖται νά ἀποδείξει πού στηρίχτηκε πώς θά αποβίωναν τόσοι καί μᾶς ὁδήγησαν σ εναν ἀνεξήγητο εγκλεισμο.
Στά μαθηματικά μοντέλα;
Ὑπάρχει κατι ἀνάλογο ἀποδεδειγμένο ἰατρικά στά ἰατρικά χρονικά;
Ἀναπόδεικτο.
Ἀνερμήνευτο.
-Στήν Ἰταλία παρά τό δίμηνο lockdown παραμένουν πολλοί οἱ νεκροί ἀνά ἡμέρα.
Εἶναι ἐπειδή δέν πρόλαβαν νά κλείσουν;
2 μῆνες μετά;
Ἁπλά αὐτοί οἱ νεκροί,ὅπως καί σ ὅλον τόν πλανήτη ,εἶναι νεκροί ἀπό ἄλλες αἰτίες.
Αὐτό δείχνει καί τήν ἀποτυχία τοῦ ἐγκλεισμοῦ.
Τό εἶπε καί στήν Ἰταλική βουλή ὁ sign.Sgarbi:τό 96,3% τῶν νεκρῶν ἦταν ἀπό ἄλλα αἴτια.
Ἡ ὅποια ἴωση ὡς κερασακι στήν τούρτα θά τούς σκότωνε.
Αὐτό πού συμβαίνει πάντα δηλαδή.
-Πώς εἶπε ὁ ΠΟΥ;
Ἡ Σουηδία εἶναι τό μοντέλο πού θά ἀκολουθήσουμε γιά τήν ἐπιστροφή στήν κανονικότητα(εικ.4);;
Μά νόμιζα πώς δέν εἶχαν πετύχει.
-Συμφωνῶ μέ τόν ἔμπειρο παρουσιαστή τῆς τηλεόρασης πού ἀνέφερε πώς θά πρέπει νά τιμωροῦνται ποινικά οἱ αναλήθειες στό f/b.
Καί τό προχωράω πιό πέρα·
Ἐξίσου νά τιμωροῦνται καί οἱ αναλήθειες στήν TV καί στά ΜΜΕ!
-Καλῶ τήν Ἑλληνική κυβέρνηση νά σταθει κοντά στόν κόσμο,νά τόν στηρίξει.
Μιά κυβέρνηση εἶναι μέρος τοῦ λαοῦ,ἐκπρόσωπός του καί ὀφείλει νά δρᾶ συμβουλευτικά κι οχι τιμωρητικά ἀπέναντί του.
Ὅπως ἡ Σουηδική κυβέρνηση.
Παρακαλῶ νά μήν φέρει ἀντιμέτωπους τούς ἀστυνομικούς μέ τόν πολίτη καί θετουν πρόστιμα γιά μιά μή παράνομη πράξη ὅπως ἡ μάσκα.
Οἱ Ἕλληνες δέν θά δεχθοῦν τήν καθυπόταξή τους στήν παγκοσμιοποίηση.
Θά ἀντιδράσουν.
Ὅσο κι ἄν ὁ διεθνισμός προσπαθήσει νά χτυπήσει τήν ἐλευθερία τους,τήν ἀνεξαρτησία τους,τό θρησκευτικό καί ἐθνικό τους ὑπόβαθρο καί συναίσθημα,
ΕΝΑ νά θυμᾶστε:θά ἀντιδράσουν!
Ἀργά ἤ γρήγορα.
Ὁ καθένας κρίνει πώς θά προστατέψει τὸν ἑαυτό του.
Θέλουμε τήν ἐλευθερία ἐπιλογῶν μας πίσω.
Θέλουμε τίς ζωές μας στά χέρια μας.
Καλό βράδυ.
sportime.gr
orthodoxia-ellhnismos.gr